Ανακοινώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ WEB ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΑΠΟΥΣΙΩΝ                          ............
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ           02/10/17
ΤΑΞΙΔΙΩΝ                          05/10/17
ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ        05/10/17

Οι επιτυχόντες πρέπει να παρουσιαστούν για εγγραφή στην ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΧΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 23η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  1. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ
  2. ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
  3. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ (εάν δεν έχει κατατεθεί)
  4. ΜΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΛΣΤΑΤ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΤΟΣ 10 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (βλέπε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ)
Σύντομες οδηγίες σπουδών


WWW.AENMAK.EDU.GR

https://hmco.hcg.gr/

http://penteli.meteo.gr/stations/neamichaniona/
 


https://diavgeia.gov.gr/f/nautilias_new