ΑνακοινώσειςΑπουσίες μέχρι 1-4-2015.


Αναρτήθηκαν τα θέματα των πτυχιακών εργασιών για το ακ. έτος 2014-2015. Οι σπουδαστές του Δ' εξαμήνου θα πρέπει να προβούν στην ανάληψη θέματος για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας.


Ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική αίτηση για τις αποποιήσεις της εξεταστικής Ιουνίου 2015.

Η αποστολή username & password για τους τρέχοντες σπουδαστές, απόφοιτους, τελειόφοιτους, σπουδαστές 1ου & 2ου εκπαιδευτικού ταξιδιού, γίνεται μετά τη συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης αποστολής κωδικών.


Σύντομες οδηγίες σπουδών