Ανακοινώσεις

Ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική αίτηση για τις αποποιήσεις της εξεταστικής Ιουνίου 2015


Διανομή βιβλίων:
3
/3/2015 - ΣΤ2 - 13:30, 4/3/2015 - ΣΤ3 - 13:30,
5/3/2015 - Γ1 & Γ2 - 13:30, 6/3/2015 - Γ2 & Γ4- 13:30, 9/3/2015 - Γ5 - 13:30,

Πρόγραμμα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου. Τμήματα Γ', Δ' και ΣΤ' εξαμήνου.


Ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική αίτηση πιστοποιητικού καλής επίδοσης που χρειάζεστε για την κατάθεση των δικαιολογητικών του στεγαστικού επιδόματος.

Η αποστολή username & password για τους τρέχοντες σπουδαστές, απόφοιτους, τελειόφοιτους, σπουδαστές 1ου & 2ου εκπαιδευτικού ταξιδιού, γίνεται μετά τη συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης αποστολής κωδικών.


Σύντομες οδηγίες σπουδών