Ανακοινώσεις

Αποφασίζεται η εγγραφή σπουδαστών στο Β' εξάμηνο σπουδών χωρίς Εκπαιδευτικό Ταξίδι. Μείωση 30% στις απουσίες για όσους έχουν καθυστερημένη απόλυσης από το εκπαιδευτικό ταξίδι.

Τα μαθήματα του Β' και Ε' εξαμήνου θα ξεκινήσουν στις 3 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα μαθημάτων θα αναρτηθεί την Παρασκευή 30-9-2016.ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΓΓΡΑΦΑ:

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΤΗΣ
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ (ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΟ ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ/ΔΕΚΝ) ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΤΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΙΓΜΑ)
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΙΓΜΑ)
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΙΓΜΑ)
ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΙΓΜΑ)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΝΤΟΥ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. 
Η ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΘΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Ξεκίνησε η προοδευτική ανάρτηση των αποτελεσμάτων της εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2016.

Εξέταση ΚΕΠ 1ου εκπαιδευτικού ταξιδιού καθημερινά από 1/9/2016 έως 30/9/2106 από 10:00 έως 12:00.
Για την εξέταση του 1ου Ε.Τ. ο σπουδαστής προσκομίζει υποχρεωτικά τα ακόλουθα:
  • Αίτηση (δίδεται από τη γραμματεία)
  • Φωτοτυπία ναυτικού φυλλαδίου σελ. 3 & 4 καθώς και οι σελίδες ναυτολόγησης (Ελάχιστη διάρκεια: 3 μήνες)
  • Η ημερομηνία απόλυσης πρέπει να είναι οπωσδήποτε θεωρημένη σε διαφορετική περίπτωση δεν θα πραγματοποιείται η διαδικασία εξέτασης
  • Βεβαίωση της εταιρείας όπου θα αναγράφεται το όνομα της εταιρείας, η ημερομηνία ναυτολόγησης και απόλυσης
  • Το ΚΕΠ συμπληρωμένο με τις κατάλληλες σφραγίδες των πλοίων ναυτολόγησης
  • Το ημερολόγιο απασχόλησης του δοκίμου
  • Επιστολή πλοιάρχου ή Α' μηχανικού του πλοίου (Υπάρχει και μέσα στο ΚΕΠ)
  • Σε περίπτωση ναυτολόγησης σε ξένη σημαία πιστοποιητικό προϋπηρεσίας (certificate of service) θεωρημένο από απογράφουσα λιμενική αρχή.

Στην προσπάθεια καλύτερης εκπαίδευσης των σπουδαστών έχει ξεκινήσει πιλοτικά διαδικασία ηχογράφησης και βιντεοσκόπησης μαθημάτων.

Η αποστολή username & password για τους τρέχοντες σπουδαστές, απόφοιτους, τελειόφοιτους, σπουδαστές 1ου & 2ου εκπαιδευτικού ταξιδιού, γίνεται μετά τη συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης αποστολής κωδικών.


Σύντομες οδηγίες σπουδών
https://hmco.hcg.gr/

http://penteli.meteo.gr/stations/neamichaniona/
http://www.studdle.gr/

 

https://diavgeia.gov.gr/f/nautilias_new