Ανακοινώσεις

Απουσίες μέχρι 26-11-2015 (A' & B' εξάμηνο) και 25-11-2015 (Ε' εξάμηνο). Όσοι σπουδαστές δεν λαμβάνουν ηλεκτρονική αλληλογραφία να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση της Σχολής, ώστε να καταχωρηθούν στις σχετικές λίστες ενημέρωσης.
Στην προσπάθεια καλύτερης εκπαίδευσης των σπουδαστών έχει ξεκινήσει πιλοτικά διαδικασία ηχογράφησης και βιντεοσκόπησης μαθημάτων.


Η αποστολή username & password για τους τρέχοντες σπουδαστές, απόφοιτους, τελειόφοιτους, σπουδαστές 1ου & 2ου εκπαιδευτικού ταξιδιού, γίνεται μετά τη συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης αποστολής κωδικών.


Σύντομες οδηγίες σπουδών


http://penteli.meteo.gr/stations/neamichaniona/
 

https://diavgeia.gov.gr/f/nautilias_new