Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2015. Λόγω εκλογών το πρόγραμμα της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου έχει τροποποιηθεί. Τα μαθήματα που ήταν ορισμένα για τις 18-9-2015 και 21-9-2015 θα εξεταστούν στις 23-9-2015 και 24-9-2015 αντίστοιχα.

Εξέταση ΚΕΠ Ι - Εγγραφή στο Β' εξάμηνο:
Η εξέταση του ΚΕΠ Ι θα γίνεται καθημερινά από τις 9:00-12:00 από τις 1-9-2015 έως και τις 30-9-2015.
Οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν μαζί τους:
  1. το ΚΕΠ 1, πλήρως συμπληρωμένο,
  2. το Ημερολόγιο απασχόλησης
  3. την σχετική έκθεση του εκπαιδευτή Αξιωματικού
  4. Βεβαίωση ναυτιλιακής εταιρείας όπου θα αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας
  5. Θεωρημένο το Ναυτικό φυλλάδιο από τα μητρώα (ελάχιστη θαλάσσια υπηρεσία 3 μήνες)
  6. Θεωρημένο Certificate of Service από απογράφουσα λιμενική αρχή σε περίπτωση ναυτολόγησης σε ξένη σημαία
Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είναι δυνατή εγγραφή τους στο Β' εξάμηνο σπουδών.

Στην προσπάθεια καλύτερης εκπαίδευσης των σπουδαστών έχει ξεκινήσει πιλοτικά διαδικασία ηχογράφησης και βιντεοσκόπησης μαθημάτων.


Η αποστολή username & password για τους τρέχοντες σπουδαστές, απόφοιτους, τελειόφοιτους, σπουδαστές 1ου & 2ου εκπαιδευτικού ταξιδιού, γίνεται μετά τη συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης αποστολής κωδικών.


Σύντομες οδηγίες σπουδών