DUTTORƊE

Ngal damal ko codol ngam yiytude golle ɓennuɗe he ko ɓurata newaade : Binndanɗe, jeewte walla kala dille baɗanooɗe ko adii jokkagol maaɗa ; ko ngal damal wallata haa keɗoɗaa walla njeeɓaa, so a yiɗii kadi ngaawtoɗaa.

So ngol laawol rewaama haa ɗiggii, maa ndee lowre e ndee haalirde ngon oogirɗe men gannde he tufɗe ɓurooje newanaade ɓeen janngooɓe geɗe ceertuɗe , gannde toowɗe e kumpitale laaɓtuɗe .