BALLAL

Ko ngam yananeede ena he leñol ngol yiɗooɓe addude balle mum en he ngal gollal tawa jiyondiral walla laabi godɗi ena caɗta ; addani min udditde ngal damal mbele newanoo kala jiɗɗo waɗde heen junngo mum e duusde miijo ngoo haa payndale men njottoroo no haaniri. Lowre www.aanyamtv.com e Haalirde Aanyam, tammbii ɗum en ko fedde men wiyateende KISAL E ƁAMTAARE AANYAM. So Geno yottinii, woni fayndaare am en ko yoo, haalirde ndee jibin AanyamtvFM e ayaawo mum. Amin njogii kadi eɓɓooje : mahde janngirɗe , heblude janngooɓe, wuurnude ñeeñal e gannde kese e wallitde mo woni kala he yiɗaande mum ngam duusde ɗum he nguurndam. Gooto he mon kala toraama ballal he senngo ngo o heedi. Jokkondirtee ko :

Ibraahiima Umar KAN - Katante Leñol mo Aañam Yeroyaaɓe to leydi Farayse : 0033763442379 To leydi Senegaal : 00221772246388.

Laam-tooro SAL Abdul tokosel mo Ndulumaaji Demɓe to leydi Espaañ : 0034652020249.

Hammadɗaahara KULIBALI mo Hoore-ñiiwa to leydi Farayse : 0033605585724.

Amin njetti dental Haalirde Aanyam ɓamti Pulaagu Aanyam Yeroyaaɓe to senngo Watsap ngam yarlitaade doondagol njoɓdi Haalirde ndee. On njaaraama !