Nieuwsbrieven en kalenders

Nieuwsbrieven en maandkalenders

De belangrijke data, pedagogische studiedagen en facultatieve verlofdagen voor schooljaar 2020-2021 vindt u hier.

Bent u op zoek naar de jaar- of maandkalender van uw kind schooljaar 2020-2021? Klik hier.


Handleiding Questi voor ouders vindt u hier.

algemene info

Informatie die u kan terugvinden op de website van onze scholengemeenschap - www.sg-kbs.be

Ziekte en afwezigheden

Documenten i.v.m. medicatie op school

Voor- en naschoolse opvang