Sport en cultuur

Openluchtklassen

Reeds meer dan 30 jaar organiseert onze school openluchtklassen. 

2-jaarlijks trekt de 2de graad naar zee en de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar op bosklas. Daarbij kunnen wij steeds rekenen op de steun van de ouders die overtuigd zijn van de sociale en pedagogische waarde van dit initiatief.

Sportklassen

2- jaarlijks gaan de kinderen van de lagere school een sportieve week tegemoet. Ze maken kennis met verschillende sporten. Dit is steeds een heel gevarieerde, sportieve week. Deze sportweek is i.s.m. Stad Zottegem o.l.v. professionele sportmonitoren.

De leerlingen van 3de tot 6de leerjaar volgen in de jaren dat er geen openluchtklassen zijn een week sport- of cultuurklassen. Onze school gaat ervan uit dat zonder tegenbericht van de ouders hun kind mag deelnemen. 

Cultuurklassen

2-jaarlijks worden de leerlingen van de lagere afdeling ondergedompeld in een cultuurbad in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en de tekenacademie van Zottegem. Een team van specialisten staat klaar om de leerlingen te begeleiden in de wondere wereld van de kunst:  knutselen, zingen, dansen, musiceren en toneelspelen.  Het wordt een heel gevarieerde, muzikale week!

De leerlingen van 3de tot 6de leerjaar volgen in de jaren dat er geen openluchtklassen zijn een week sport- of cultuurklassen. Onze school gaat ervan uit dat zonder tegenbericht van de ouders hun kind hier mag aan deelnemen. 

Theater

We willen de kinderen laten proeven van theater.  We zijn er van overtuigd dat cultuur nu meer dan ooit een ontspanning, een uitlaat, een manier van verwerken kan bieden voor alle emoties en gevoelens van kinderen en jongeren. Een ander doel is dat de kinderen nieuwsgierig worden en dat we hun verbeeldingskracht en vermogen tot verwondering kunnen aanscherpen. Wij hopen hen met ons aanbod een positieve cultuurervaring aan te bieden die nog wat langer zal blijven nazinderen en hen ‘goesting’ doet krijgen om later zelfstandig te kiezen voor het proeven van diverse vormen van cultuurbeleving. 

Zwemmen

Alle klassen van de lagere school krijgen jaarlijks een 12-tal zwembeurten.  Deze zwemlessen gaan door in het Stedelijk Zwembad - Bevegemse Vijvers onder begeleiding van de zwemmeester en de klasleerkracht.  Het badpersoneel houdt eveneens toezicht op de veiligheid.

Ook onze oudste kleuters krijgen enkele initiatielessen. Watergewenning staat hier op de eerste plaats.


Voor de leerlingen van het zesde leerjaar is het zwemmen gratis.  Het zwemmen is verplicht voor elke leerling opdat hij/zij de eindtermen zou halen.

Wanneer uw kind niet deelneemt aan de lessen moet een schriftelijke verantwoording aan de leerkracht worden gegeven. Uw kind zal dan een andere schoolse taak krijgen.

Let op : voor de jongens wordt er vanuit het zwembad aansluitende zwemkledij gevraagd (geen zwemshorts).

Lichamelijke opvoeding

Onder het motto “Bewegen is gezond” hechten wij veel belang aan sport op school.  De wekelijkse turnlessen maken hier deel van uit.

Sportdag

Jaarlijks wordt er een sportdag georganiseerd. Dit gaat door voor onze kleuters en onze lagere schoolkinderen. Deze dag staat volledig in het teken van sport, sport en sport… en natuurlijk ook heel veel plezier!

Bewegingslandschap

Jaarlijks neemt onze school deel aan de bewegingslandschappen (Rollebolle, Kronkeldiedoe, Alles met de bal, American Games). Deze worden georganiseerd door MOEV en begeleid door de klasjuf. DIt is een extra bewegingsaanbod.  Kinderen kunnen er experimenteren, spelen en oefenen met allerlei uitdagend spel- en sportmateriaal op maat van elk leeftijdsjaar. Het aanbod voorziet een ontwikkelingsprogressie in groot- en kleinmotorische vaardigheden. Het accent ligt op beleving, spelplezier en spelend kennismaken met beweging.

Naschoolse sportactiviteiten

Sporten is gezond! 

Als school willen wij uw kind eveneens ondersteunen en motiveren om sportief aan de slag te gaan.  In samenwerking met de Sportdienst Zottegem en MOEV nemen wij aan heel wat naschoolse sportactiviteiten deel. Het is een rijk gevulde sportieve kalender.  Er staat zeker voor elk wat wils bij!  Dit gaat van zwemmen, dansen, initiatie tafeltennis... tot een heuse scholenveldloop.  Datums kan u terugvinden op de kalender.  U zal op de hoogte gebracht worden via het Ouderplatform. Bij deze activiteiten is ook steeds een leerkracht aanwezig.

Wij hopen samen sportieve hoogdagen in de schoolsport te mogen beleven!