De Vlinder

Welkom in het landelijke Velzeke! 

Ben je op zoek naar een bruisende school? 

Neem dan zeker een kijkje.

Schooluren en opvang

Schooluren

 8.50 uur     aanvang van de lessen 

12.00 uur     einde van de lessen (woensdag 11.45 uur)

12.45 uur        school toegankelijk

13.00 uur        aanvang van de lessen

15.45 uur        einde van de lessen (vrijdag 15.00 uur)


Voor- en naschoolse opvang

Voorschoolse opvang:

Vanaf 7.30 uur - 8.35 uur

(7.00 uur als de toezichter wordt verwittigd – juf Frida - 0474 43 28 40)


Naschoolse opvang:

Maan-, dins- en donderdag tot 17.30 uur, woensdag tot 12.30 uur,  vrijdag tot 17.00 uur.

Onze klasjes 

Neem gerust een kijkje op onze klasblog.

Maandmenu 


Onze maaltijden worden normaal gezien bereid door Buso Sint-Franciscusscholen. Indien zij niet beschikbaar zijn, doen wij beroep op een traiteur (Benjamin Food). In geval van traiteur staat dit steeds vermeld op maandmenu.

Maandkalender

Pedagogische studiedagen, facultatieve verlofdagen en vakanties (2023 - 2024)

Pedagogische studiedagen

      2de t.e.m. 6de leerjaar: Begrijpend lezen voor de lagere school


Facultatieve verlofdagen


Vakanties


Feestdagen & brugdagen

+ vrijdag 10/05/24

Jaarthema

Wij vinden het heel belangrijk om te werken aan sociale vaardigheden en de persoonsgebonden ontwikkeling.

Wij starten het schooljaar met de 'Gouden Weken'. Deze eerste schoolweken zijn bij uitstek geschikt om een fundament neer te zetten voor een goede groepsvorming en een fijne sfeer. 

Maandelijks wordt hier bewust aandacht aan geschonken en staat er telkens een thema centraal.

We vinden het essentieel dat alle leerlingen zich goed voelen op onze school. Dat zien wij als de basis om onze leerlingen verder te laten ontplooien.