COEDUCACIÓ I DIVERSITAT SEXUAL

Benvingudes i benvinguts al site Coeducació i Diversitat sexual de l'Institut Ribot i Serra. L'objectiu d'aquest site és oferir recursos com articles, documentals, conferències, curtmetratges, tallers... que pogueu fer servir tant el professorat com l'alumnat per poder anar construint, entre tots i totes una realitat més lliure i justa.

QUÈ ÉS LA COEDUCACIÓ?

És una metodologia educativa que té com a objectiu fer disminuir tant com sigui possible els efectes i conseqüències d'una educació sexista sobre els nens i les nenes. Implica que no hi hagi segregació escolar per sexes i a més que el material utilitzat, com ara les contribucions "oblidades" de les dones a la cultura i el coneixement i també les formulacions de problemes matemàtics o de les il·lustracions que acompanyen els exercicis, no contribueixin a crear diferents expectatives per a homes i dones

La coeducació neix de la pedagogia feminista i inclou el principi d'equivalència, substituint el d'igualtat. Així, no es tracta d'educar les nenes com si fossin nens ni perquè les dones siguin com els homes, sinó de donar a nens i nenes una visió del món que compti amb les dones com a ciutadanes, no com a ciutadans, més enllà d'estereotips, terres enganxosos i sostres de vidre. Els valors, les actituds, els currículums i les pràctiques tenen un enfocament integral de gènere, suprimint algunes visions androcèntriques i canviant-les per panoràmiques interculturals que integrin, entre d'altres, la visió de les dones, que són la meitat de la població.

Implica l'educació d'ambdós sexes en comú i s'oposa a l'educació diferenciada. A diferència de l'escola mixta, on existeix igualtat formal però no necessàriament real entre els dos sexes, en l'escola coeducativa "la comunitat escolar reconeix l'existència de la jerarquia del modelmasculí sobre el femení i el professorat està disposat a intervenir per corregir aquesta jerarquia"

QUÈ ÉS LA DIVERSITAT SEXUAL?

La diversitat sexual i de gènere (DSG) o simplement diversitat sexual és un terme que engloba a tots els diferents sexes, identitats sexuals i orientacions sexuals. Normalment aquest terme s'usa per a referir-se a la diversitat dins de l'orientació sexual, de fet habitualment s'usa una classificació simple de tres orientacions: heterosexual, homosexual i bisexual, no obstant això segons diverses teories de la sexologia, com la teoria de Kinsey i la teoria queer, aquesta classificació seria insuficient per a descriure la complexitat de la sexualitat en l'espècie humana i també en la resta d'espècies segons diverses investigacions etòlogues. És a dir, per exemple podem trobar sexualitats que se situarien entre les anteriors classificacions:

  • Entre heterosexual i bisexual: preferentment heterosexual o heteroflexible.
  • Entre homosexual i bisexual: preferentment homosexual o homoflexible.

En altres paraules, es creu que dins de la bisexualitat existeix una gran diversitat de tipologies i preferències que poden respondre a una motivació purament biològica (sexuació del cervell) o també pot estar influenciada per les circumstàncies (abundància d'un sexe o altre, fort libido, etc.). De fet, en aquest context podem englobar l'heterosexualitat i l'homosexualitat dins del conjunt de bisexualitat és, com dos casos situats en els extrems de la preferència (Escala de Kinsey.

Segons la sexologia, i especialment en la nostra espècie, la diversitat sexual inclou també a totes les formes d'identitat sexual, tant si són definides com a indefinides (teoria queer). En aquest sentit, socialment es reivindica l'acceptació de qualsevol forma de ser, amb iguals drets, llibertats i oportunitats, dins del marc dels drets humans.

La comunitat LGTB sol aprofitar les jornades de l'Orgull gai per a reivindicar la visibilitat de la diversitat sexual.


protocolintervencio.pdf

Protocol que desplega el deure d’intervenció de les persones que treballen a les administracions públiques de Catalunya per a fer efectiu l’abordatge de l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia a Catalunya

RECURSOS PER TREBALLAR DE MANERA INCLUSIVA: Com fer documents accessibles; Tractament lingüístic de gènere al Departament d'Educació; Protocols per a l'abordatge de les violències masclistes (Fills i filles en situació de violència masclista; violència masclista a noies; LGTBIfòbia; Abusos sexuals a menors; Matrimoni forçat/Mutilació Genital Femenina)

Protocol-assetjament-sexual.pdf
Protocol-assetjament-persones-LGBTI-unificat.pdf

Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó del sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual a l’Administració de la Generalitat de Catalunya

Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament escolars a persones LGTBI