UZŅEMŠANA 10. klasē 2024./2025.m.g.

Uzņemto 10. klasē pretendentu saraksts, un saraksts, kuri rezervē.

Pretendenta kodu veido vārda pirmais burts, uzvārda pirmais burts un personas koda otrā daļa. Piemēram, Jāņa Kalniņa p.k. 111111 - 00001 kods tabulā būs JK00001.

10.07.2024. - uzņemšanas komisija publicē pieņemto lēmumu par pretendentu uzņemšanu 10. klasē.

Uzņemtie pretendenti, kuri nemācījās mūsu skolā: 11.07.2024. un 12.07.2024. no plkst. 9.00 līdz 15.00 iesniedz Rīgas 10. vidusskolā šādus dokumentus:

1) medicīnas dokumenti (f026, f063);

2) 1 foto (3x4);

3) aizpilda anketu uz vietas skolā (205. kab.)


Administrācija

Vispārējās vidējās izglītības programma

Izglītojamo uzņemšanas kārtība  Rīgas 10. vidusskolā [19.04.2024]

Jautājumu gadījumā zvanīt 67333330.

                                                           UZŅEMŠANA 1.KLASĒ

Bērnu reģistrācija  no 5 gadu vecuma 1. klases pretendentu rindai KLĀTIENĒ NENOTIEK!

Lai pieteiktu bērnu skolai, iesniegumu un skenētu bērna dzimšanas apliecību sūtīt uz skolas e-pastu: r10vs@riga.lv

Rīgas valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm piesaistīto teritoriālo vienību sadalījums.

Pamatizglītības programma

RD saistošie noteikumi

Iesniegums pretendentiem 1.klasei

iesniegums_uznemt_skola_1_9_kl

UZŅEMŠANA 2. - 9. KLASĒ

Pamatizglītības programma