PIEKĻŪSTAMĪBAS PAZIŅOJUMS

Rīgas 10. vidusskola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz: Rīgas 10. vidusskola -  https://www. r10vs.lv/

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Rīgas 10. vidusskola tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 29.08.2023. 

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības izvērtēšanas protokola veidlapa 

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar Rīgas 10. vidusskolas administrāciju, rakstot uz: r10vs@riga.lvli lasām

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: r10vs@riga.lv

Zvaniet: +371 67333330

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīga ir Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa.
E-pasts: r10vs@riga.lv
Tālrunis: +371 67333330

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 22.08.2023.