TAVI PALĪGI KARJERAS ATBALSTAM 

Nozares un profesijas    https://www.profesijupasaule.lv

Statistika rāda, ka lielākā daļa pamatskolas absolventu pēc skolas beigšanas izvēlas mācības vidusskolā, daļa savukārt nolemj apgūt kādu profesiju, lai pēc iespējas ātrāk uzsāktu darba gaitas. Tomēr netrūkst arī to, kuri pat vēl pēc pamatskolas durvju aizvēršanas īsti nezina, ko vēlas dzīvē sasniegt, kādu profesiju apgūt, kurā skolā mācīties..

15.05 9. klašu skolēni tikās ar Rīgas Celtniecības koledžas pārstāvjiem un iepazinās ar izglītības iestādes piedāvātajām mācību programmām un karjeras izvēli.


Paldies arhitektūras nodaļas 1.kursa studentiem par interesanto stāstījumu! Starp citu, viņi iestājās koledžā pēc 9. klases. Vidējais vērtējums sertifikātā -8! Varēja iestāties 10. klasē, taču nolēma netērēt laiku un laicīgi sākt mācīties savu nākotnes profesiju.


Skolēni karjeras atbalsta nodarbībā ieguva daudzpusīgu informāciju par dažādām profesionālās izglītības apguves iespējām pēc pamatizglītības, pamatojoties uz sevis pašizziņas rezultātiem.


13.05. Mācibu stunda "Kur mācīties pēc 9. klases?" 9.a un 9.b kl. skolēniem.  izvēlēties piemērotāko profesiju? Kādas profesijas ir pieprasītas Latvijā? Infografika izskaidro, kāds ir tālākās izglītības iespējas pēc pamatizglītības un kādas pēc vispārējās vidējās izglītības iegūšanas.Tajā norādīts, cik ilgs laiks jāvelta katram izglītības ceļam un kādu profesionālās kvalifikācijas līmeni var iegūt.

02.05. 9. klašu skolēni tikšanās ar Rīgas Stradiņa universitātes 4. kursa studentu, mūsu skolas absolventu un studenti no Latvijas Medicīnas Studentu Asociācijas (LaMSA). Ar savu pieredzes stāstu dalījās Sondra Zaļupe no biedrības “Soli priekšā melanomai”.Tikšanas ar Rīgas Aeronavigācijas institūta pārstāvējām. Piedalies 11.kl. skolēni. Rīgas Aeronavigācijas institūts (RAI) - viena no vecākajām mācību iestādēm Latvijā, ar bagātu pieredzi un tradīcijām aviācijas un transporta speciālistu sagatavošanas sfērā. Kopš 2010. gadā Rīgas aeronavigācijas Institūts ir skolas Pelican Flight Training LLC, kas atrodas lidostā North Perry, Floridā, ASV, partneris. 

Skolēni uzzināja par šo augstskolu studiju programmām, iestāšanas iespējām, studiju ilgumu, prakses iespējām, apmaiņas programmām, sevis pilnveidošanas iespējām. 

29.04. Gribu būt inženiris, bet nezinu kādu specialitāti izvēlēties! Praktiskā nodarbība 11. klašu skolēniem. Apspriedām RTU studiju programmas, meklējām vakances, izvēlējāmies perspektīvākās inženieru specialitātes (medicīnas inženierja, siltumenerģētika un siltumtēhnika, mehatronika mašīnu un aparātu būvniecība, autotransporta inžnierija).

Karjeras izvēle. 10.a, 10.b,10.c klases skolēnu aptaujas rezultāti. 41% izvēlējās piemērotāko profesiju, 56%  izvēlējās virziens .

Profesijas: grafiskais dizaineris, ekonomists, marketologs, Inženieris, arsts, arhitekts , jurists, Inženieris, biotehnologs,programmētājs, bizness un ekonomika, psihologs. 

22.01.2024. Mākslīgais intelekts – roboti slepkavas vai milzīga iespēja? Transporta un Sakara Instituta (TSI) aizraujošasa mācībstunda 11. klases skolēniem, tādās jomās kā programmēšana un mākslīgais intelekts. Mācībstundu mērķis ir aizraut skolēnus, rosināt viņu interesi par tālāku izglītīb uun STEM (science, technology, engineering, mathematics) zinātnēm.  

TAVI PALĪGI KARJERAS ATBALSTAM  Videoklipi par dažādām profesijām   

No Rīgas uz Tanzāniju

12.01. Mūsu 11.klases skolniece Polina Girse pagājušajā gadā piedalījās UWC(United World Colleges) konkursā vidusskolēniem. UWC ir starptautiska izglītības kustība, kuras mērķis ir padarīt izglītību par spēku, kas apvieno cilvēkus, tautas un kultūras, nodrošinot mieru un ilgtspējīgu nākotni. Konkursa laureāti septembrī uzsāka mācības koledžās Itālijā, Vācijā, Tanzānijā un Japānā, divu gadu laikā gūstot ne vien pasaulē atzīto International Baccalaureate diplomu, bet arī unikālu kultūrsociālu pieredzi, mācoties kopā ar jauniešiem no vairāk nekā 80 valstīm. Unikālā UWC mācību programma apvieno ne vien augstus akadēmiskos standartus, bet arī mācību aktivitātes, kas paplašina pasaules redzējumu, veicina sociālo atbildību un līderības spējas. Polina Girse uzsāka mācības eksotiskajā Tanzanijā. Pagājušajā nedēļā viņa ieradās briīvlaikā, iegriezās skolā un pastāstīja 9. c klases skolēniem par savām mācībām. 

Karjeras nedēļa 2023. 

6.c kl. Mans vaļasprieks-mana nākotnes profesija.Karjeras nedēļa 2023

9. b klašu skolēni uzzināja par mācību iespējām Valsts robežsardzes koledžā, par kadetu ikdienu un robežsargu dienesta specifiku. 

Karjeras nedēļa 2023 . 

Ekskursijas dalībnieki  no 6.c kl. devās uz Rīgas Piena kombinātu, kurš ir lielākais piena pārstrādes uzņēmums Latvijā un viens no vadošajiem savas nozares uzņēmumiem Baltijā. Tur bērnus un jauniešus laipni sagaidīja Piena skolas profesore, kura parādīja filmu par to, kādi produkti un no kā tiek ražoti uzņēmumā.  

Karjeras nedēļa 2023. 

Kur apgūtās prasmes noder karjeras veidošanā dažādās profesijās? Mācibu stunda 9.b un 9.c kl.

Karjeras nedēļa 2023 . 

7. a., b.,c.  klašu skolēni devās uz jauno RTU Zinātkāres centru Futurimo Rīga, kur varēja uzzināt, kā darbojas pasaule, kādi ir dabaszinātņu likumi un kā inženierzinātnes un tehnoloģijas jau tagad un nākotnē uzlabos cilvēku dzīvi.

Centra mērķis ir rosināt bērnu un jauniešu interesi par inženierzinātnēm. 

Karjeras nedēļa 2023.  

Tikšanās ar skolas absolventiem -Strādiņa Universitāte studentiem

Mācības ārzemēs. Tikšana ar egoPERFECTUS speciālistu lai uzzinātu par personalizētām izglītības iespējām ārzemēs.  12.kl.

Plakātu konkurss.

Mācību priekšmeti ir būtiska profesijas sastāvdaļa - Projektu nedēļas tēma 7.kl. 


9.b klase Novikontas jūras koledžā. 

Šajā koledžā jaunieši apgūst jūrniekiem nepieciešamās prasmes un iemaņas, iegūstot jūrnieka pamata vai augstāko izglītību 

2022./2023. mācību gads

13.02.-14.02. Karjeras stunda 9.a un 9.b klases. ''Izglītības sistēma Latvijā''. Skolēni ir iemācījušies izveidot personīgo karjeras izaugsmes plānu.

Statistika rāda, ka lielākā daļa pamatskolas absolventu pēc skolas beigšanas izvēlas mācības vidusskolā, daļa savukārt nolemj apgūt kādu profesiju, lai pēc iespējas ātrāk uzsāktu darba gaitas. Tomēr netrūkst arī to, kuri pat vēl pēc pamatskolas durvju aizvēršanas īsti nezina, ko vēlas dzīvē sasniegt, kādu profesiju apgūt, kurā skolā mācīties... 

par izglītības iespējām http://www.niid.lv/niid_search?ct=&qy=&tg= 

03.02.-09.02. Nodarbība “Profesijas izvēle pēc temperamenta veida” - 8.a,b,c. klašu skolēniem.

Temperaments ir īpašība, kas lielā mērā atšķir cilvēkus. Piemēram, daži cilvēki ir ļoti neatlaidīgi, kurpretim citiem ļoti ātri apnīk tas, ko viņi dara. Daži mierīgi reaģē situācijās, kurās citi ir ļoti impulsīvi jeb iekarsīgi. 

Analizēsim bērna temperamentu un tā īpašības: ierosas stiprumu un kavēšanas procesus, aktivitāti un līdzsvaru. Ierosas procesa stiprums ir spēja izturēt ilgstošu un spēcīgu uzbudinājumu. Kavēšanas procesa stiprums ir īpašība, kas attur indivīdu no darbības. Ja bērna temperaments atbilst šiem abiem nosacījumiem, var teikt, ka viņam nebūs nekādu šķēršļu, izvēloties tādas profesijas, kurām nepieciešama gan fiziska, gan garīga piepūle. Līdzsvars ir ierosas procesa stipruma un kavēšanas procesa stipruma attiecība. Ierosas un kavēšanas procesa līdzsvars ir nepieciešams darbos, kas prasa atbildību, biežus kontaktus ar cilvēkiem (viesmīlis, medmāsa, ārsts, skolotājs, pārdevējs). Aukstasinība, uzmanība, ātra reakcija ir nepieciešama, piemēram, vadot automašīnu vai vilcienu. Ja temperaments ir nelīdzsvarots, ieteicams izvairīties no darba, kas ir saistīts ar biežu stresu un spriedzi. Nervu sistēmas mobilitāte ir spēja ātri pārslēgties no ierosas procesa uz kavēšanas procesu un otrādi. Ja bērnam patīk miers, klusums, vienatne, viņš ir pacietīgs un uzmanīgs, šāds bērns nākotnē jutīsies labi, strādājot par IT programmētāju, mehāniķi vai ekonomistu. Ja bērna mobilitātes līmenis ir augsts (aktīvs, patīk pārmaiņas un cilvēku sabiedrība), ir vērts padomāt par darbiem, kur nepieciešama mijiedarbība ar cilvēkiem, piemēram, frizieris, medmāsa, skolotājs vai stjuarte. 

28.11. Vai žurnālistikai mūsdienās ir nākotne?

Tikšanās ar BBC žurnālisti Tatjanu Ospennikovu: vizuālā žurnālistika, informācijas vide un medijpratība.

11. klašu skolēniem bija unikāla iespēja iepazīties ar žurnālista profesiju. 

Manas stiprās un vājās puses. Pašportrets. Klases stundas 5.c un 5.b kl. 

Karjeras nedēļa.  6.a., 6.b, 6.c ekskursijās vienīgajā čipsu ražotnē Latvijā - " Adažu čipsi". Katrs izdarīja čipsus pa savējo garšu!26.09. Profesijas pagātnē, tagadnē, nākotnē. Integrētā mācību stunda kopā ar latviešu valodas skolotāju A.Lasmani (5.a, 5.b, 5c.) 


Karjeras nedēļa 6.c klase ekskursijā mēbeļu SIA KVIST .

Karjeras nedēļas ietvaros 18 oktobrī 5.c kl. apmeklēja uzņēmumu Livonija un Siguldas saldējums. Varēja uzzināt par saldējuma un bezalkoholisko dzērienu ražošanu.Karjeras nedēļa  21.10 12. klases skolēni apmeklēja Latvijas Lauksaimniecibas  universitāti un iepazinās ar tā studiju programmām.

Programmēšana, medicīna-veterinārija, arhitektūra-būvniecība.

Rīgas 10. vidusskolas 12. b klases skolēni bija sajūsmā par medicīnas-veterinārijas fakultāti.
Karjeras nedēļa. 5.c.

Cirka artists Nikolajs Merzļikins par gaisa akrobātiku, par mūsdienas cirku un Rīgas cirka ilgi gaidītā atklāšanu.11.10.Politologs Juris Rozenvalds par savu profesiju un mācību iespējas.  Tikšanās ar vidusskolēniem.2021./2022. mācību gads

27.04. - Karjeras stundas ''Nākotnes profesijas'' 7.c  klašu skolēniem. Gandrīz katram cilvēkam interesē, kas notiks nākotnē. Daži cilvēki pat apmeklē zīlnieces, lai uzzinātu, kādi notikumi viņus sagaida un ar ko viņi nodarbosies turpmāk. Ņemot vērā mūsdienu tendences un attīstības progresu, mēs varam loģiski izsecināt, kas varētu būt aktuāls, zinot to, cik ātri attīstās mūsu planēta. 

08.04. Mācību ekskursija LU Dabas mājā. Ķīmiskās fizikas institūts. 11.klases skolēni un jaunie zinātnieki. 

6 aprilī, pēc divu gadu pārtraukuma,  visā Latvijā norisinās izglītības organizācijas “Junior Achievement Latvia” (JA Latvia) organizētais karjeras izglītības pasākums skolu jauniešiem Ēnu diena. Ēnotājus šogad ar dažādām profesijām iepazīstina 1827 ēnu devēji, kopumā piedāvājot 6362 vakances. Skolēnu pieprasītākā profesija šogad  - programmētājs.

Ēnu dienas mērķis ir veicināt skolēnu izglītības satura sasaisti ar reālo dzīvi, palīdzot skolēniem mērķtiecīgi plānot savu karjeru, izdarīt izvēli par savu nākotnes profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. Darba devējiem savukārt tā ir laba iespēja veidot sava uzņēmuma atpazīstamību un piesaistīt nākamos kolēģus. 

Mūsu skolēni "ēnoja": Rīgas apgabaltiesa un  slimnīca "Gaiļezers" .   

 


05.04. Karjeras stunda “Profesijas un mācību priekšmets: ķīmija” 9.a,b,c klašu skolēniem. 


https://www.youtube.com/watch?v=HAdeENyW5oc

2.-4. 03. Karjeras stunda “Darba stili” 8.a,b,c klašu skolēniem. 

Katrā profesijas vispiemērotākie ir cilvēki ar profesijai atbilstošu darba stilu. Piemēram, celtniecībā visbiežāk darbu rod tie, kam patīk rīkoties ar instrumentiem, darbarīkiem, kam patīk strādāt fizisku darbu un būvēt mājas. Bet gandrīz vai ikvienā profesionālo interešu jomā savu vietu var atrast dažādu darba stilu pārstāvji. 

Mērķis: Paplašināt skolēnu izpratni par profesiju daudzveidību. 

Uzdevumi: Pilnveidot prasmi izvērtēt informāciju par profesiju daudzveidību.  Pilnveidot izpratni par profesiju un darba stilu savstarpējo saistību. 

25.02. Profesija okeanologs.

Okeanologs Nikolajs Filipenoks stāsta  10.b klašu skolēniem par savu neparastu, bet ļoti aizraujošu profesiju.

Okeanologu pētījumu rezultāti ir ne tikai globāli, bet arī lietišķi. Tie ļauj nodrošināt drošu kuģošanu, tai skaitā militāro kuģošanu (zemūdenes), sniegt precīzākas laika prognozes, izmantot zemūdens pasaules minerālos un bioloģiskos resursus, kā arī izmantot energoresursus plūdmaiņu spēkstaciju būvniecībā.


12.01.-18.01.

10.a,b,c klases. Karjeras izglītība un informātika. Temats “Grafikas dizains”, izmantoja noderīgas saites karjerai (profesijupasaule.lv, nva.gov.lv, visc.gov.lv). Savas individuālās profesijas shemas izveidošana.

“Šobrīd ir salīdzinoši liels kvalificētu farmaceitu deficīts!’’ – sacīja "Euroaptiekas" valdes priekšsēdētāja Nataļja Zaharova.

12. a klases skolēni tikās ar N.Zaharovu, lai uzzinātu vairāk par farmācijas nozares attīstību un pieprasītiem speciālistiem.


Jana Andžāne: “Interese par fiziku man asinīs”.

Jana Andžāne - fizikas doktore, Latvijas Universitātes Ķīmiskās fizikas institūta vadošā pētniece, Eiropas Komisijas eksperte un Rīgas 10.vidus skolas absolvente.

08.11. Jana iepazinās ar vecāko klašu skolēniem, kuri skolā izvēlējās fizikas- matemātikas virzienu. Runa bija par fiziku, nanotehnoloģijām un perspektīvām zinātnē.


Kur mācīties tālāk?

01.11. - Attālinātā tikšanās ar RSU SARKANĀ KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽAS arodizglītības nodaļas vadītāju Ilzei Gailei, kura pastāstīja 11.c -12. c klašu skolēniem par izglītības turpināšanas iespējām RSU SARKANĀ KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽĀ.  97 % KOLEDŽAS ABSOLVENTU STRĀDĀ IEGŪTAJĀ PROFESIJĀ.

Studijas programmas:

''Ārstniecība”, kvalifikācija – ārsta palīgs

“Ārstnieciskā masāža” , kvalifikācija – masieris

“Farmācija”, kvalifikācija – farmaceita asistents

“Ārstniecība”, kvalifikācija – neatliekamās medicīnas ārsta palīgs

“Māszinības”, kvalifikācija – māsa


Karjeras nedēļa

13.10. Nodarbība “Profesijas izvēle pēc temperamenta veida” - 8.a,b,c. klašu skolēniem.


 Karjeras nedēļa

Nodarbība ''Latvijas izglītības sistēma un izglītības iespējas'' - 9.a, b, c klašu skolēniem.Karjeras nedēļa

11.10. Robots – skolotājs no TSI.

Tā vairs nav fantastika, kad ir runa par robotiem – putekļu sūcējiem, robotiem, kuri mazgā logus, piegādā preces vai pļauj zāli. Tādus robotus var iegādāties jebkurš. Tie čakli un centīgi strādā, lai uzlabotu dzīves kvalitāti un aizvietotu cilvēkus. Transporta un sakaru institūtā (TSI) mājo seši humanoīdie roboti NAO, kas gan izklaidē, gan arī izglīto studentus. Jā! Divi centīgi institūta studenti izveidoja robotu – skolotāju.

Transporta un sakaru institūtā attālināta lekcija par studiju iespējām IT jomā (11a, 11c, 12c.)


"Karjeras nedēļa"

Zīmējumu konkurss ''Manu vecāku profesijas'' - 2.a.Nodarbība ''Karjeras lēmums'' 11. klašu skolēniem.


Nodarbība ''Darba vides/profesiju tipi'' -  

10. klašu skolēniem.


5 pr tipi

2020. /2021. mācību gads


18.05. Kas ir sinologs? Attālināta tikšanās ar sinoloģu Mariju Nikolajevu 8.c kl. klašu skolēniem.

Sinoloģijas speciālists: zinātnieks, kas pētī Ķīnas vēsturi, kultūru, valodu.

Sinoloģe Marija Nikolajeva uzstājās ar prezentāciju "Ķīniešu reklāmkalendāri 20. gs. sākumā" un pastāstīja par to, ko var uzzināt, izpētot kalendāru saturu. Piemēram, skolēni uzzināja, kā Ķīnas politiskie notikumi ietekmēja reklāmas saturu, cik pelnīja reklāmkalendāru gleznotāji, kādiem kosmētikas brendiem ir 100 gadu vēsture un daudz ko citu.


Mācību stunda karjeras izglītības integrēšanai pilnveidotajā mācību saturā. 

Angļu valodas skolotāji N. Nikolajeva, O.Kulishko un PKK J.Aleksandrova izveidoja stundas plānu “No hobija līdz profesijai” - karjeras izglītības integrēšanai pilnveidotajā mācību saturā.(8.a. - 13.-14.04; 8.c. - 29.-30.03).

8a,с my hobby
my parents hobby

Ēnu diena 2021 Ekskursija Ārlietu ministrijā un vienā no 36 Latvijas vēstniecībām - 10.b klašu skolēniem(26.sk..). Skolēniem bija iespēja iepazīties ar Ārlietu ministrijas vēsturi un darbību; uzzināt, kāda ir diplomāta ikdiena un darba specifika. Ekskursijas laikā noskaidrosiet, kas nepieciešams, lai kļūtu par diplomātu, kādam ir jābūt diplomātam un cik izaicinošs ir darbs Ārlietu dienestā. Tāpat skolēniem tiks dota unikāla iespēja attālināti paviesoties kādā no Latvijas vēstniecībām ārzemēs! 


30.03. - "Starptautiskais mārketings un menedžments”. Tiekoties ar 9. klases skolēniem, mūsu skolas absolvente Marija Bulgakova pastāstīja par savu frīlansera  dzīvi. Marija dzīvo Barselonā, strādā britu un amerikāņu uzņēmumos un daudz laika pavada, ceļojot pa pasauli.

Citāts: "Ja godīgi: mārketings nav jāmācās četrus gadus! Mūsdienās reklāma, mārketings un PR ir tieši atkarīgi no tehnoloģijām un sociālajiem medijiem, tāpēc tie mainās ļoti ātri. Vislabāk ir apgūt šos priekšmetus kursos, kuros tiek izsniegti starptautiski sertifikāti". 

29. 03.  9.-12. klases audzināšanas stundā viesojās Rīgas 10.vidusskolas absolvente un Rīgas Stradiņa universitātes studente Anna Kaveckaja, lai dalītos ar savu pieredzi ceļā uz ārsta profesiju. Anna  jauniešus informēja par uzņemšanas kārtību Rīgas Stradiņa universitātē un apgūstamajām prasmēm, kā arī sniedza atbildes uz visiem interesējošiem jautājumiem par mācību procesu kopumā – kā tiek veikti pārbaudes darbi, cik dienas nedēļā ir nodarbības, kā noris prakse slimnīcās. 

Citāts: "Eksāmena vērtējumiem ķīmijā vai bioloģijā jābūt 8 vai9 ! Konkurence par budžeta vietām ir liela. Mēs mācījāmies pirmos divus kursus no pulksten 9:00 līdz vakaram. Katru dienu! Izklaide un tikšanās ar draugiem bija jāsamazina līdz minimumam. Tiem, kuri gatavojas iestāties medicīnas fakultātē, jābūt gataviem šādai slodzei". 

09.03. “Ko Dara Ekologs un kā par tādu kļūt?” Attālināta tikšanās ar ekologu Jūliju Bulgakovu - 9.kl. klašu skolēniem(62.sk.)

Citāts: "Es pilnīgi droši varu teikt, ka ekologs ir nākotnes profesija: vides problēmas tikai kļūst sarežģītākas un tās būs jārisina. Galu galā tas nozīmē, ka speciālisti būs ļoti pieprasīti! Kopumā domāju, ka šodien nākotne pieder speciālistiem, kuri strādā vairāku zinātņu krustojumā. Ne tikai, piemēram, ķīmiķi, bet arī ķīmiķi, kas saistīti ar ekoloģiju, medicīnu vai kosmosu. Es iesaku visiem: ejiet mācīties par inženieri! Pat ja jūs nestrādājat savā specialitātē, jūs zināt un sapratīsiet kā viss darbojas! "  

03.03.2021. "Ar bioloģiju saistītās profesijas. Biomedicīna". Tikšanās ar zinātnieku Ņikitu Zrelovu 10. b kl. klašu skolēniem. Ņikita Zrelovs - Jauno zinātnieku balvas laureāts-2021 g. (Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs).

Stundas laikā tika saņemta informācija par to, kur studēt, lai strādātu biomedicīnas jomā, kādas prasmes un iemaņas vajadzētu būt šīs jomas speciālistam; kādas perspektīvas ir šajā nozarē, par lielajām iespējām iesaistīties zinātniskos pētījumos Latvijas pētniecības institūtos. Vislielāko interesi izraisīja iespēja iegūt informāciju "no pirmajām rokām "no jauna zinātnieka 

BIOMEDICĪNA.

01.03.un 07.04. - Dabas aizsardzība un profesijas šajā jomā. Virtuālā ekskursija uz SIA „Getliņi EKO” - 9.kl. klašu skolēniem(68.sk.) un 10.b klašu skolēniem(26.sk.). Skolēniem bija iespēja uzzināt, kā SIA “Getliņi” tiek šķiroti atkritumi un kur tiek pielietota no atkritumu pārstrādes gūtā siltumenerģija. Dabas draugi varēja redzēt SIA “Getliņi” tomātu un gurķu siltumnīcas, kur dārzeņi ir ekoloģiski audzēti un pat caur kameras aci izskatās ļoti gardi! 

25.02.2021. Ar bioloģiju saistītās profesijas.

Septiņas profesijas, kas īpaši piemērotas dzīvnieku mīļiem.

Ko dara veterinārārsts. Kā un kur mācīties par veterinārārstu? Kā kļūt par veterinārārstu? Kādas īpašības vajadzētu būt veterinārārstam?

Tikšanās ar Jekaterinu Dubinsku 7. b kl. klašu skolēniem. Jekaterina Dubinska - ķirurgs, eksotisko dzīvnieku speciālists. 

любителям животных

22.02. - Absolventa stāsts. Attālināta tikšanās ar A. Holstovu (filozofijas doktors konstrukciju inženierijā un arhitektūrā) – 10.c klašu skolēniem 


Citāts: "Interesanti, ka es nesen sapratu, ka, neskatoties uz doktora grādu, lielākā daļa no zināšanām, kuras tagad izmantoju darbā, nāk no skolas. Skola ietekmē jūsu likteni vairāk nekā universitāte. Protams, universitātē mācījos augstāko matemātiku un dažādas padziļinātas disciplīnas, bet zināšanu bāze tika iegūta skolā". 


15.02. - "Zinātne un jurista profesija". Lekcija 10 - 12.. klašu skolēniem tiešsaitē. Tikšanās ar Irinu Cvetkovu. Irina Cvetkova ir Latvijas juriste, BSA “Tiesību zinātne” virziena direktore. 

My hobby and future profession 7c
hoby 8b

Mācību stunda karjeras izglītības integrēšanai pilnveidotajā mācību saturā. Angļu valodas skolotāji K. Tarane(8 b.), O.Kulishko(7 c.) un PKK J.Aleksandrova izveidoja stundas plānu “No hobija līdz profesijai” - karjeras izglītības integrēšanai pilnveidotajā mācību saturā.(7c. - 16.02,19.02; 8b. - 04.02., 09.02).Izglītības un karjeras portāla Prakse.lv tiešsaistes seminārs: "Jaunietis darba tirgū: pieredze un izglītība- kur ir balanss?"

01. februārī Rīgas 10. vidusskolā portāla „Prakse.lv” projektu vadītāja Elīna Mazure 10.b un 11.c klases skolēniem izteica vilinošus piedāvājumus savas karjeras veidošanai.


reklama profesijas

Vizuālās reklāmas dizaina speciālists 

Reklāmas komercdarbības pakalpojumu speciālists 

kultūras pasākumu organizators 

mārketinga speciālists 

25.01. stunda "Reklāmarunas žanrs" 12.a klassē. 

25.01.2021. Kur mācīties tālāk?

Par studiju iespējām Rīgas Stradiņa Universitātē. Par mērķiem, izaicinājumiem un studēt iespējām ar  12.klašu skolēniem savā pieredzē dalījās Stradiņu universitātes medicīnas 5.kursa studentes.  


14.12. un 15.12. Swedbank Skolu programma "Dzīvei gatavs" vieslekcija "Aprites ekonomika" 12.a un 9.c. klašu skolēniem.

Nodarbībās skolēni uzzina par valdošā ekonomikas modeļa nepilnībām materiālu un enerģijas apritē un ar to saistītajām vides problēmām, diskutē par to, ko varam darīt gan kā indivīdi, gan kā sabiedrība kopumā, lai to mainītu. Skolēniem bija iespēja piedalīties diskusijā un nodarbības beigās izpildīt  praktiskais uzdevums grupās saņemat atgriezenisko saiti par piedāvātajiem risinājumiem.


08.12. - "Kas ir brīvprātīgais darbs? Kā pievienoties jaunatnes darbam? Ko darīt, ja nezini, kur iet macīties? Kā uztaisīt savu projektu? Kā nokļūt pie māksliniekiem, fotogrāfiem, muzikantiem, uzņēmējiem  u.c., lai attīstītut savas prasmes un būtu starp vienpratējiem?"

9. klašu skolēniem bija iedvesmoja un interesanta tikšanas ar Aleksandru Morozovu. Viņš organizē un veicina jaunatnes organizāciju “Young Folks LV". Mērķis ir ļaut bērniem un jauniešiem pilnībā uzņemties iniciatīvu, kļūt neatkarīgiem un drosmīgiem. Ja sākotnēji jaunietis nezina, kas viņu interesē, tad “Young Folks LV” palīdz iegūt pieredzi dažādās  jomās, jo šeit ikviens var nodarboties ar saviem vaļaspriekiem.


Kur mācīties tālāk?

07.12. 2020. Lekcija 11. a, 11.c, 12.b.kl. klašu skolēniem tiešsaitē.  Rīgas Tehniskās universitātes attālināta lekcija par studiju iespējām.


30. novembrī viesis – TSI vadībzinātņu katedras lektors Oksana Skorobogatova.Tēma:"Līderības koncepcija: personības kā līderi".Tikšanās ar 11.c. klašu skolēniem.

MĒRĶIS: Sniegt skolēniem priekšstatu par līderības un vadības prasmi, cik svarīgs ir darbs komandā un darbinieku motivācija, kā virzīties un sasniegt savu izvirzīto mērķi, kā arī radīt skolēniem interesi par sociālajām zinātnēm un mūsdienu pieprasītākajām profesijām.KARJERA UN PANDĒMIJA. Kādu profesiju izvēlēties?

23.novembrī viesis – ekonomists un LR 13. Saeimas deputāts Vjačeslavs Dombrovskis. Tikšanās ar 9., 11., 12. klašu skolēniem.

Covid-19 pandēmija sagriezusi kājām gaisā ne tikai pasaules ekonomiku, būtiski ietekmējusi daudzas nozares un cilvēku ikdienu, bet daudziem arī spēcīgi satricinājusi stabilitātes sajūtu par turpmākajām darba iespējām un karjeras izaugsmi. 


Kur mācīties tālāk?

16.11. - Lekcija 12.kl. klašu skolēniem tiešsaitē. TRANSPORTA UN SAKARU INSTITŪTS (TSI) DEMONSTRĒS HUMANOĪDOS NAO ROBOTUS UN DRONU SISTĒMAS.

TSI ir vienīgā augstskola Latvijā, kura mācību procesā izmanto humanoīdos NAO robotus, kas ļauj pārbaudīt, kā cilvēku radītā lietojumprogramma strādā ne tikai teorijā, bet arī praksē.


Копия профессия
Копия Е.Ромаментьева профессия

Karjeras izvēle. Projekts "Manas karjeras karte". Klases stundas ar skolas psihologu Karīnu Bonekatu - 9. klašu skolēniem.Копия Карта моей карьеры

Karjeras nedēļa 2020.

27.10. Attālinātā tikšanās ar RSU SARKANĀ KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽAS direktora vietnieci akadēmiskajā un pētniecības darbā Sanitu Litiņu, kura pastāstīja 9.-12. klašu skolēniem par izglītības turpināšanas iespējām RSU SARKANĀ KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽĀ.


15.10. Karjeras nedēļas ietvaros 10.b klases skolēni apmeklēja Swedbank Finanšu laboratoriju projekta 'Dzīvei gatavs' .

Finanšu laboratorija ir jauna Swedbank sociāla iniciatīva 4.–12. klašu skolēnu finanšu pratības veicināšanai un pilnveidošanai, mudinot pieņemt pārdomātus lēmumus, rīkojoties ar savām finansēm. Laboratorijas apmeklējums ir interaktīva ārpusskolas finanšu izglītības aktivitāte, kas papildina mācību procesu un sniedz iespēju gan iegūt jaunas zināšanas, gan praktiski nostiprināt jau esošās.


16. 10. -  Karjeras nedēļas ietvaros savu meistarību parādīja Polina un Miša(12.c.), kuras ir apmācītas un saņem konditora diplomu.  Kopā ar klasesbiedriem viņi pagatavoja picu un kūkas. 


Vai viegli būt par rakstnieci?

15.10 3.b klases skolēniem bija tikšanās ar mākslinieci un rakstnieci Viktoriju Matisoni.

Viktorija Matisone uzrakstīja vairākas pasakas, bet “Pasaka par karali Kefīru, Kliņģerzemi un bulciņām” ir viņas pirmā pašilustrētā autorgrāmata un tā var kļūt par Latvijas literāru un mākslas dārgumu.

Klātesošie varēja klausīties pasakas fragmentu lasījumus, vērot bērnu emocionālo karaļa Kefīra un karaļa Kliņģera lomu atdarināšanu. 

12.10   12. klašu skolēniem bija iespēja tikties ar mūsu skolas absolventu Renātu Staņko. Viņš mācās Stockholm School of Economics in Riga (SSE Riga).


05.10-08.10. Karjeras stundas ''Nākotnes profesijas'' 7.b, 8.b, 8.c.  klašu skolēniem. Gandrīz katram cilvēkam interesē, kas notiks nākotnē. Daži cilvēki pat apmeklē zīlnieces, lai uzzinātu, kādi notikumi viņus sagaida un ar ko viņi nodarbosies turpmāk. Ņemot vērā mūsdienu tendences un attīstības progresu, mēs varam loģiski izsecināt, kas varētu būt aktuāls, zinot to, cik ātri attīstās mūsu planēta. 

29.09. VID vieslekcija 9.a  klašu skolēniem. Skolēni vieslekcijā iepazīsies ar Valsts Ieņēmumu dienesta ikdienu, veicot Latvijas nodokļu sistēmas administrēšanu. Gūs izpratni par nodokļu maksāšanas nozīmi un VID darbinieku ikdienu un nepieciešamību pārzināt plašu normatīvo aktu bāzi, lai veiksmīgi sniegtu atbalstu nodokļu maksātājiem.  

09.10. - 11.c klase mācās statistiku matemātikā un apdrošināšanu ekonomikā. Nodarbību vada "BALTA". 

28.09. - Nodarbības vadīšana ‘’Vai augstākā izglītība ir nepieciešama?’ Diskusija.- 12.b. klašu skolēniem. 

Agrāk sabiedrībā valdīja uzskats, ka augstākā izglītība ir nākotnes garants – cilvēks spēs iegūt prestižu un labi apmaksātu darbu tikai tad, ja viņam ir augstākā izglītība. Pašreiz lielākā sabiedrības daļa saprot, ka ar vidējo izglītību nepietiek, tādēļ lemj par labu studijām kādā no universitātēm, tomēr liela daļa vēljoprojām to uzskata par nevajadzīgu. 

Īlons Masks(SpaceX dibinātājs un Tesla Motors un PayPal līdzdibinātājs) apstiprinoši ir atbildējis uz jautājumu, vai joprojām, piesakoties pie viņa darbā, topošajiem darbiniekiem obligāta prasība nav vidējā vai augstākā izglītība. 

"Ja kāds ir absolvējis labu universitāti, tas var liecināt par to, ka nākotnē viņš būs spējīgs darīt nozīmīgas lietas, bet šajā gadījumā tas nav tik svarīgi, - stāstīja Masks. - Tādiem cilvēkiem kā Bils Geitss, Stīvs Džobss un Lerijs Elisons nebija augstākās izglītības, bet, ja jums būtu iespēja viņus pieņemt darbā, protams, tā būtu laba ideja!"


28. 09. - 5. a, b, c klašu skolēniem nodarbībās “Mākslas uz zinātnes krustpunkti”  Zinātnes zonā

Kā mūsdienās zinātne palīdz veidot filmas un teātra izrādes? Uzzinājām, kā filmās tiek veidotas lielās rētas un mazie asiņainie ievainojumi. Eksperimenta laikā mūsu acu priekšā tika pagatavota nepilna glāze mākslīgo asiņu, kuras arī nogaršojām. Filmā neiztika arī bez pļaukām un kautiņiem. Nodarbības laikā uzzinājām, ka aktieri mācību laikā šo skatuves kauju mākslu apgūst pusotru gadu.Lai labāk izprastu uguns iedarbību uz dažādām vielām piedalījāmies eksperimentā. 2019./2020. mācību gads

Karjeras izglītība – attālināti

Vietnē www.profesijupasaule.lv, kas izveidota, lai paplašinātu skolēnu priekšstatus par profesiju/amatu daudzveidību un radītu vēlmi padziļināti pētīt darba pasauli un savas personīgās karjeras iespējas, skolēni patstāvīgi var pētīt profesijas un rast dažādas idejas papildu informācijas iegūšanai:

kur un kā meklēt informāciju par profesijām;

ko un kāpēc ir vērts uzzināt par profesiju (anketa profesijas apraksta veidošanai);

kā plānot interviju ar profesionāli (strukturētas intervijas sagatave).

9.abc_No skolas mācību priešmeta līdz profesijai
новые учебные программы латвийских вузов 2020\2021

BŪVĒ SAVU NĀKOTNI. NĀC STUDĒT 

28.10 – “Brīvprātīgais darbs un karjera”: tikšanas 11. un 10. klašu skolēnu ar Rīgas jauniešu centra „Kaņieris” pārstāvjiem 

04.11 Tikšanās 12.kl. skolēnu ar Aeronavigācijas institūta pārstāvjiem: stasts par pieprasītākajām profesijām, ar kuru palīdzību ikviens var realizēt savus sapņus un pat mainīt dzīvi! 

No 19.novembrī sāksies kursi skolēniem "Aktuāla profesija"!

RAI labākie pasniedzēji pastāstīs skolēniem par pieprasītākajām profesijām, ar kuru palīdzību ikviens var realizēt savus sapņus un pat mainīt dzīvi! Kursa mācību programmas mērķis ir informēt un ieinteresēt vidusskolu vai koledžu absolventus par iespējām uzsākt studijas Rīgas aeronavigācijas institūtā. 

 RAI šodien ir:

11.11. - Swedbank Skolu programma "Dzīvei gatavs": vieslekcija – 11. c un 12. a kl. 

Iejūtoties personīgo finanšu konsultanta lomā, skolēni apgūs tematu par sava budžeta plānošanu un uzkrājumu veidošanu. Stundas gaitā skolēni iepazīsies ar vairākiem reāliem gadījumiem, ar kuriem klienti vēršas pie bankas konsultantiem, un kopā ar bankas ekspertu radīs risinājumus veiksmīgai personīgo finanšu plānošanai. 

22.11 - Mūsu jaunie ķīmiķi Latvijas Organiskās sintēzes institūtā 

7.c klase. Sinologs Marija Nilolaeva stāsta par savu profesiju.

15.11. 9.A klase apmekle ražotne TEVA. Uzņēmums, kas mūsdienās pazīstams ar nosaukumu Teva, tika izveidots kā neliela firma Jeruzalemē 1901. gadā. Kopš tā laika uzņēmums ir būtiski audzis visā pasaulē, un pašlaik tas ir viens no 15 vadošajiem farmācijas uzņēmumiem pasaulē1 – pasaules līderis patentbrīvo un inovatīvo zāļu jomā. 

17.12.- Transporta un sakaru institūta vieslekcija 12.klašu skolēniem “Nākotnes profesijas: digitālas ierīces, digitāls cilvēks, digitāla pasaule”. 

8.с klases skolēna vecāks S. Rudenko stāsta par savu profesiju - poligrāfijas iekārtas uzstādītājs. 

03.02-07.02. Projektu nedēļas tēma 8.klasses:

 "Ko skolā nemāca?''

Proforientēšanas spele ar skolas psihologu Karīnu Bonekatu.


22.01. Skolu programmas "Dzīvei gatavs"  vieslekcijai Sociālās zinības, ko piedāvā Valsts Ieņēmumu dienests - 11.a klašu skolēniem.

03.02-07.02. Teātra profesijas - 7.b klasses Projektu nedēļas tēma. 7.b klašu jauniešiem bija iespēja viesoties Dailes teātrī, Latvijas Nacionalais Teātrī, E.Smiļģa teatrī lai Iepazināties ar profesiju daudzveidību, teātra aizkulisēs un darba telpās.

7.c klase. Radošā tikšanās ar mākslienieku ar Valentinu Daniļenko.

Latvijas Universitātes Karjeras centra apmeklēšana. Karjeras izvēles seminārs 10. a, b, c klašu skolēniem.

12.02. 2020. gada Ēnu dienā mūsu skolēniem būja iespēja ēnot  radiožurnālista Baltcom Olegas Peka, RTU mikrobiologa Krišsa Spalviņsā, ASV vēstniecībās Latvija darbiniekus, vecākā referenta  Ārlietu ministrija G.Nastevičsa, slimnīcas  Gaiļezera  ārstus.  

06.02.-12.02 - Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Ražots Latvijā ” 2    - 8.,9.,11. klašu skolēniem: mācību ekskursijā uz uzņēmumu  SIA Bio2You. Pasākuma laikā skolēni tiek iepazīstināti ar SIA Bio2You, strādājošajiem speciālistiem un profesijām uzņēmumā (ražošanas vadītājs, eksporta menedžeris, SIA Bio2You vadība, kosmētikas ražošanas tehnologi, laboratorijas darbinieki) darba specifiku, nepieciešamajām zināšanām un prasmēm.

28.02-01.03.2020 11.klašu skolēni apmeklēja izglītības iestāžu izstādi Ķīpsalā SKOLA 2020. Izstāde ‘’Skola 2020” dot skolēniem iespēju ne tikai uzzināt, kur turpināt mācīties,  bet arī pašiem personīgi uzdot jautājumus gan  karjeras speciālistiem, gan  studentiem un izvēlētās mācību iestādes vadītājiem, ka arī pašiem apmeklēt izglītības iestāžu stendus. 

04.03. - 13.03. Nodarbība “Iepazīstu sevi: pašportrets un rakstura īpašības” – 5.-6. klašu skolēniem.

10.02.-09.03. - „Savas dzīves kapteinis”.

Personīgās izaugsmes psihologa trenera vadītas nodarbības 10.-11.kl.

2018./2019. mācību gads

29.05. - 30. 05. Academy of Young engineers. Izglītojošas nodarbības “Elektronikas pasaule” 7.a, b, c klašu skolēniem. 

28.05. Piedaloties Eiropas Sociālā fonda projektā „ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 3.b klases skolēni apmeklēja „Namdara darbnīcu” Garkalnē: tajā darbnīcas saimnieki stāstīja par dažādiem darbarīkiem, ar kuriem tiek apstrādāts koks. Pasākuma laikā skolēniem bija iespēja pašiem izgatavot savu putnu būri, uzzināt putnu būru veidus un piestiprināšanas, uzstādīšanas tehniku, kā arī uzzināt, kuri putni labprāt dzīvo putnu būros.

22-24.05 8., 9., 10. klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz uzņēmumu „Dzintars”, kuras laikā viņiem pastāstīja par uzņēmuma darbības īpatnībām, darbinieku profesijām, tajās nepieciešamajām prasmēm un zināšanām, darba pienākumiem. 

21.05 - 22.05. - Mācību ekskursija “Profesiju pasaules iepazīšana cilvēks- daba sfērā” -Latvijas Universitātes Botāniskā dārza apmeklēšana kopa ar 1.a, 1.b, 2.a klašu skolēniem. 

14.05. - Lekcija – diskusija “Mērķtiecīga dzīves virzība: uzņēmēja gēns” 10. klašu skolēniem 


10.05. -  Nodarbība “Iepazīstu sevi: pašportrets un rakstura īpašības” – 4.a klašu skolēniem.

09.05. - Karjeras lēmumu pieņemšana. Personīgās izaugsmes psihologa trenera vadīta nodarbības par karjeras atbalsta ietekmi cilvēku karjeras plānošanā - 11. klašu skolēniem.  Nodarbību vadīja karjeras konsultante Inta Lemešonoka.  

30.04 - 01.05.  – Taisām kino. Izglītojošas nodarbības “Ražots Latvijā 1” 4.a, b klašu skolēniem.

29.04. - Swedbank Skolu programma "Dzīvei gatavs": vieslekcija un tikšanās ar “Accenture Latvia” pārstāvjiem– 11.kl. 

Dažādu nozaru uzņēmumu un iestāžu eksperti vieslekcijā vai uzņēmuma/ iestādes apmeklējuma ekskursijas ietvaros sniegs priekšstatu, kā viņa jomas profesijās un situācijās tiek izmantotas skolā apgūstamās zināšanas 

18.04. - Latvijas Universitātes Karjeras centra apmeklēšana kopa ar 10.c klašu skolēniem.

12.04. - Vai ir viegli būt rakstniekam? Tikšanās ar rakstnieci un mākslinieci V.Matisoni. – 2.kl.

02.04. Augstskolas RISEBA Arhitektūras un mediju centrs H2O apmeklēšana kopa ar 11. klašu skolēniem. 

22.03. - Izglītojošas nodarbības un tehnoloģiju darbnīcas “Zinātniskā pasaule” -  5.-6. klašu skolēniem. Katra klase 2 mācību stundas darbojās Mazās Brīnumzemes  laboratorijā- pētīja miniatūrus auto, mājiņas un arī cilvēciņus, izpētīja to darbināšanas noslēpumus, kā arī paši strādāja 3 D maketu būves darbnīcā. Demonstrējot dzelzceļa modeļus, skolēni uzzināja, ko savā ikdienas darbā dara inženieri, programmētāji, mākslinieki, mehatroniķi, arhitekti, kā arī uzzināja, kādēļ šodienas un nākotnes profesionāļiem ar vienu profesiju ir par maz.

Karjeras pasākuma otrajā daļā , katram skolēnam tika dota iespēja iejusties Mazās Brīnumzemes meistaru ikdienā. Katram izglītojamajam tika dots uzdevums- atainot vietu, kur viņi plāno strādāt, kad izaugs. Darboties ar dažādiem telpiskiem un taktīliem materiāliem patika visiem un izveidotie maketi bija ļoti dažādi, pārsteidzoši un radoši. Pasākuma noslēgumā notika saruna ar skolēniem atgriezeniskās  saites iegūšanai, prezentācija un secinājumi par nākotnes vīzijām un profesijām.

07.03. - Latvijas Universitātes Karjeras centra apmeklēšana kopa ar 10.a,b klašu skolēniem.

01.03. - Latvijas Universitātes ZINĀTŅU MĀJA apmeklēšana - ar 10.b klašu skolēniem. 

  01.03.2019.        Izstādes “SKOLA 2019” 

PROJEKTA NEDĒĻA 

 05.02.2019. “Profesijas transporta un loģistikas nozarē”. Tikšanās ar Rīgas Domes transporta komitejas vadītāju Vadimu Faļkovu - 7.b.  kl. skolēniem 

PROJEKTA NEDĒĻA 

“Žurnālista profesija”

06.02.2019. Mācību ekskursijas uz redakciju “Segodņa” -- 5.b.  kl. skolēniem 

PROJEKTA NEDĒĻA  

“Žurnālista profesija”

06.02.2019. Mācību ekskursijas uz Baltkom radio -- 5.c.  kl. skolēniem 

PROJEKTA

NEDĒĻA 

“Žurnālista profesija”

05.02.2019. “Mācību ekskursijas uz redakciju “MK Latvija”  -- 5.a.  kl. skolēniem 

PROJEKTA

NEDĒĻA 

“Žurnālista profesija”

  04.02.2019.  Tikšanās ar žurnālistu un izdevēju A. Geronjanu – 5.a, 5.b. kl. skolēniem 

PROJEKTA NEDĒĻA    ”Profesija ekskursiju gids”.

04.02.2019.  Tikšanās ar tūrisma firmas INELTA īpašniecei Inesi Krūmiņu. – 7.b., 7.c. kl. skolēniem 

EKSKURSIJA 12. b kl. UZ IT UZŅĒMUMU «ACCENTURE» 04. decembrī dosimies ciemos uz IT uzņēmumu «Accenture», kas Latvijā darbojas teju 15 gadu, radot jaunas darba vietas, nostiprinot savas pozīcijas un kļūstot par lielāko IT pakalpojumu eksportētāju. Ikdienā uzņēmums «Accenture» strādā ar lieliem, starptautiskiem projektiem un nes Latvijas vārdu pasaulē, speciālistu darbs ir augsti un atzinīgi novērtēts. «Accenture» darbinieku skaits Latvijā jau sasniedzis 1300.


30.11. Zīmējumu konkurss ‘’Manas ģimenes profesiju koks’’ 3. klašu skolēniem. 

27.11. - Nodarbības vadīšana “Profesiju daudzveidība” 4.a. klašu skolēniem. Komandu spēles.

20.11. – “Kā kļūt par veiksmīgu Forex treideri?” Tikšanās ar absolventi Jevgeniju Bebnevu ar 11. a kl. skolēniem.

19.10. - 30.10. 2018. Didaktiskā spēle “Mācību priekšmeti profesijai” (metodikas aprobācija) 8.,10., 11., 12. klašu skolēniem. 

18.10. 2018. LU karjeras iespēju diena apmeklējums - 11. c kl. skolēni. 

Pateicoties projektam Nr. 8.3.5.0/I6/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, 08. oktobrī 2018.g. Rīgas 10. vidusskolā viesojās zinātkāres centra „ZINOO Rīga” radošā komanda. ZINOO komanda vadīja nodarbības „ Kosmiskā ola” 9. klašu skolēniem un „ Eksperimentu priekšnesums” 7.- 8. klašu skolēniem.

7.- 8. klašu skolēni piedalījās ar ķīmiju saistītā nodarbībā. Skolēni uzzināja ar ko nodarbojas ķīmiķis, par šīs profesijas daudzveidību un plašo pielietojumu. Nodarbības laikā skolēni paši iejutās ķīmiķa profesijā.

9. klases skolēniem bija iespēja gūt priekšstatu par inženierzinātnēm. Nodarbības laikā skolēniem ir jārisina aeronautikas inžiniera vai fiziķa darbam simulēta problēmsituācija – izmantojot vienkāršus materiālus, izveidot konstrukcijas modeli, kas ļaus nomest olu no vismaz 3 metru augstuma nesaplēšot. Uzdevuma risināšanā tiek pielietotas skolēnu esošās zināšanas dabaszinātnēs un ievadā uzzinātais.

Pavisam tika novadītas 5 interesantas nodarbības.

Paldies ZINOO komandai par interesantajām nodarbībām, sagādāto prieku un pārsteigumu skolēniem!

Karjeras nedēļa 2018.g.  Vasaras darbs skolēniem: pieredzes apmaiņa starp 12., 11. un 10. klašu skolēniem. 

Rīgas 10. vidusskolā 09. un 10. oktobrī norisinājās Karjeras attīstības atbalsta pasākuma "Ražots Latvijā", kurā piedalijās 1., 2., 3., 4. klašu skolēni. Nodarbību laikā skolēni iepazinās ar dažādām profesijām, kuras nepieciešamas pārtikas ražošanas nozarē, kā arī degustēja augļu sīrupus un izveidoja paši savu marmelādes konfekti. 

Karjeras 2017./2018.m.g.

2017\2018 m.g.

2018.gada maijā Rīgas 10.vidusskolas 2.,5. klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Maizes mājas “Krūmiņi”. Līdzfinansējums ekskursijai tika nodrošināts projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros. Mācību ekskursijas mērķis – iepazīties ar maiznieka profesijas darba ikdienu, un piedalīties maizes cepšanas procesā. Skolēni ļoti aktīvi un radoši iesaistījās maizes tapšanas procesā. 03.04. Kas ir bioenerģētika? 11.klašu skolēniem - ekskursija uz enerģētikas un elektrotehnikas fakultāti RTU. 

Izzini sevi un dažādas profesijas! Apmeklē 

www.niid.lv un www.Profesijupasaule.lv !

Interneta videi ir izveidota īpaša spēle, kas caur humoru aicina jauniešus nepaļauties uz vienkāršotiem karjeras testiem, bet rūpīgi iepazīt savas prasmes un iespējas. Spēle publiskota šeit: www.profesijulaikotajs.lv

Izzini sevi un dažādas profesijas! Apmeklē 

www.niid.lv un www.Profesijupasaule.lv !

Interneta videi ir izveidota īpaša spēle, kas caur humoru aicina jauniešus nepaļauties uz vienkāršotiem karjeras testiem, bet rūpīgi iepazīt savas prasmes un iespējas. Spēle publiskota šeit: www.profesijulaikotajs.lv

Izzini sevi un dažādas profesijas! Apmeklē 

www.niid.lv un www.Profesijupasaule.lv !

Interneta videi ir izveidota īpaša spēle, kas caur humoru aicina jauniešus nepaļauties uz vienkāršotiem karjeras testiem, bet rūpīgi iepazīt savas prasmes un iespējas. Spēle publiskota šeit: www.profesijulaikotajs.lv

08.04. LU Dabas māja. Ķīmiskās fizikas institūts. 11.klases skolēni un jaunie zinātnieki.