Taller tècniques d'estudi

Per a adolescents

DESTINATARIS

Joves de Martorell

SESSIONS

Les sessions es realitzaran els dissabtes a la tarda, cada 15 dies i tindran una durada d’1 hora.

Hores: 16.00

Número de sessions: 10

ESPAI

PSICOCAT ORIENTACIÓ. Carrer Corbera de Llobregat, 6, Martorell (Barcelona)

OBJECTIU:

  • Es pretén dotar als joves d’una sèrie de tècniques útils a l’hora d’enfrontar-se a activitats d’estudi de llarga duració.

  • Es fomenta l’ensenyament cooperatiu i en grup d’estratègies mnemotècniques i organitzatives, des de un punt de vista dinàmic i lúdic.

  • Donar énfasi en que no estudiarem, si no que jugarem a com fer-ho mitjançant el joc entre iguals.

CONTINGUTS

El taller disposa de 10 sessions on es treballa:

  • Memòria visual:Tècniques d’associació i visualització d’imatges. Treball grupal amb persones, objectes i pintures abstractes.

  • Memòria verbal: Estratègies estudi com el Telegrama i la promoció d’etiquetes davant vers resums.

  • Categories: Us regles mnèsiques per recuperar informació més fàcilment.

  • Estratègies mnemotècnies: Sigles, Històries i associació visual.

  • Organització: Treball amb agenda, llistes de coses a fer, tècnica d’auto-instruccions i esquemes visuals.

DESENVOLUPAMENT

Durant la impartició del curs s’ha de tenir en compte certes normes de convivència amb la resta dels companys/es (s’esmentarà el primer dia).

El primer dia hi haurà una ronda de presentacions generals de tots els participants. La resta, les sessions sempre començaran en rotllana fent un “briefing” (resum) del que es va fer la sessió anterior. Desprès es proposa espai lliure per parlar de com ha anat la setmana. Finalment s’introdueix l’activitat a realitzar.

Totes les tècniques introduïdes s’hauran de provar en els espais propis dels participants. Cada individu té uns punts forts i febles, la qüestió es trobar que va millor a cadascun i utilitzar-ho en funció de les nostres necessitats.

Els últims 5 minuts de cada sessió s’utilitzaran per comentar com els hi ha semblat la sessió, si li han agradat les tècniques, què canviarien i com s’han sentit durant la jornada.