Taller d'autoestima

Per a adolescents

DESTINATARIS

Grups d’adolescents en últims cursos primària i secundària on fomentar l’autoestima i habilitats socials.

SESSIONS

Les sessions es realitzaran els dissabtes a la tarda, cada 15 dies i tindran una durada d’1 hora.

Hores: 17.00

Número de sessions: 10

ESPAI

PSICOCAT ORIENTACIÓ. Carrer Corbera de Llobregat, 6, Martorell (Barcelona)

OBJECTIUS

 • Adquirir recursos per treballar autoconcepte i autoestima.

 • Fomentar la resiliència com a procés de recuperació.

 • Potenciar la comprensió de les pròpies emocions i com gestionar-les.

 • Redirigir els pensaments negatius en constructius.

 • Fomentar la cooperació i la solidaritat entre companys.

 • Desenvolupar aspectes relacionats amb el joc.

 • Conèixer, usar i interpretar les conductes socials no verbals.

CONTINGUTS

 • Autoestima: Importància de dedicar-nos un temps a nosaltres per poder cuidar-nos més i millor. Ús de dinàmiques grupals conegudes com “el cofre màgic” ,“Fotomatón” i “Anunci publicitari d’un mateix”

 • Les emocions. Identificar i reconèixer les emocions de les altres persones i com donar una resposta ajustada a aquestes, a més de treballar l’empatia. Tècnica de grup de teatre improvisació de Moreno.

 • La reestructuració cognitiva. Fomentar pensaments positius vers les relacions socials amb els altres per minvar els negatius i desenvolupar idees més adequades a la realitat. Compartir pensaments disruptiu i treballar mitjançant el grup en les diverses solucions. Foment de la creativitat.

 • La resolució de conflictes. Adquirir estratègies per a identificar possibles problemes i les diferents alternatives i solucions, escollint la més beneficiosa per a resoldre cada cas concret.

 • Resiliència. Capacitat de l’ésser humà de sortir enfortit davant les situacions adverses. Treball de les nostres pròpies capacitats, valors i atributs positius.