Grups

La disponibilitat pot variar, consulteu-nos-la si us interessa algun grup.

Taller tècniques d'estudi

Per a adolescents.