Famílies de nens amb dislèxia

Grup per a famílies

DESTINATARIS

Familiars amb nens amb trastorns de lecto-escriptura: dislèxia.

SESSIONS

Les sessions es realitzaran els dissabtes a la tarda, el primer dissabte de cada mes.

Tindran una durada d’1 hora i 30 minuts.

Hores: 15:30

Número de sessions: 5

ESPAI

PSICOCAT ORIENTACIÓ. Carrer Corbera de Llobregat, 6, Martorell (Barcelona)

OBJECTIUS

  • Psicoeducació de la dislèxia.

  • Coneixement dels síntomes i comprensió del trastorn.

  • Formació de vincles entre famílies d’ infants amb trastorns de lecto-escriptura.

CONTINGUTS

  • Neuropsicologia de la dislèxia: Sintomatologia principal.

  • Estratègies educatives: Informació de vincles, espais web i altres materials útils per estimular de forma lúdica als seus nens.

  • Entorn escolar: Problemes en rendiment escolar, com afrontar-los i ús d’estratègies d’adaptació curricular. Col·laboració escola-família.

  • Establiment de rutines a casa: Treball familiar on fomentar rutines de l’escola a casa (deures).