Добре дошли!

Сайтът е предназначен да демонстрира работата в клубове по интереси за ключови дигитални умения ,,Да опознаем облака" и ,,Малки откриватели" във Второ основно училище ,,П. Р. Славейков"- гр. Стара Загора по проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ - Дейност 6.

Тук са поместени полезни връзки, помощни материали, както и работите на участниците в клуба по интреси.

Автор: Рая Стефанова

учител в начален етап на образование

Второ основно училище ,,Петко Рачов Славейков"- гр. Стара Загора