сайт практичного психолога

ВІТАЮ, ШАНОВНІ КОЛЕГИ, БАТЬКИ, ДІТИ ТА ГОСТІ САЙТУ!

Хочу з вами познайомитися. Я, Якимович Тетяна Костянтинівна, працюю практичним психологом в Олександрійському професійному аграрному ліцеї. Моє основне завдання — сприяти психічному та особистісному розвитку дітей, надавати допомогу всім учасникам навчально-виховного процесу: учням, викладачам, батькам.  

Контактні дані для співпраці зі мною: тел. +380963429925

  Електронна пошта: tanyayakimovitsch@gmail.com 


Шановні учні та викладачі!

 Вас рада вітати психологічна служба Олександрійського професійного аграрного ліцею. Наша діяльність направлена на надання психологічної підтримки всім учасникам освітнього процесу. Ви завжди можете звернутися до нас за індивідуальними і груповими консультаціями, психологічною діагностикою та профорієнтацією.


Ми гарантуємо Вам анонімність!

Чекаємо на Вас і завжди раді допомогти!


Наголошуємо!

Під час встановленого законодавством дистанційного навчання фахівці психологічної служби продовжують діяльність, спрямовану на забезпечення реалізації головної мети і завдань психологічної служби – надання психологічної і соціально-педагогічної допомоги та зміцнення психічного й фізичного здоров’я всіх учасників освітнього процесу; сприяння забезпеченню психологічної безпеки.

Ми набуваємо нового досвіду реалізації дистанційних форм роботи психологічної служби в умовах екстремальної ситуації в країні.

Консультування відносно психологічної допомоги здійснюється

 в онлайн режимі!

Загальна інформація

Головна функція психологічної служби полягає у професійній турботі про психологічне здоров’я та особистісний розвиток здобувачів освіти та працівників ліцею. 

Основні види діяльності практичного психолога психологічної служби:


Психологічна просвіта

      Психологічна просвіта - спрямована на підвищення психологічної культури здобувачів освіти та співробітників. Ви завжди можете завітати до онлайн-кабінету психологічної служби, де міститься цікава інформація за психологічною тематикою.


       Психологічне консультування

        Психологічне консультування – надання психологом психологічної допомоги через створення умов, за яких клієнт відкриває (усвідомлює) нові можливості у розв'язанні своїх труднощів.


  Психологічні тренінги

      Психологічні тренінги - проведення групових занять в ігровій формі, які направлені на всебічний розвиток особистості. Психологічний тренінг - один з найефективніших методів засвоєння інформації в групі. На тренінгу учасники в практичних ситуаціях формують свою думку та відпрацьовують навички.

 

        Психологічна діагностика

        Психодіагностика – дослідження всіх підструктур особистості: психічних процесів, емоційної сфери, особистісних властивостей, мотивації. Психологічна діагностика передбачає проходження різноманітних методик та тестів, що допоможуть кращому пізнанню індивідуальних особливостей характеру, здібностей, темпераменту та ін..


     Психологічна корекція

    Психологічна корекція – відновлення цілісності особистості, гармонізація внутрішнього світу, усунення негативних проявів, підвищення адаптивних можливостей особистості, розвиток здібностей тощо.

         Нормативно - правові документи, що регулюють роботу практичного психолога:    

•   Конституція України;

•   Закон України «Про освіту»;

•   Закон України «Про професійно-технічну освіту»;

•   Декларація прав людини;

•   Етичний кодекс психолога;

•   Конвенція ООН «Про права дитини»; 

•   наказ Міністерства освіти і науки України від 22.05.2018 №509 «Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України»;

•   наказ  Міністерства освіти України від 20.10.95 р. № 295 та від 07.12.95. р. № 339 «Нормативи чисельності та норми часу на роботи, що виконуються практичними психологами (соціальними педагогами) системи освіти»;

•  Положення від 19.10.2001 №691 «Про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України»;

•   Положення затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20.01.2001 №330 «Про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України»;

•   лист Міністерства освіти і науки України від 16.07.2021 № 1/9-363 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2021/2022 н.р.»;

•  лист Міністерства освіти і науки України від 24.07.2019 року №1/9-477 «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України»;

•  лист Міністерства освіти і науки України від 27.08.2000 № 1/9-352 «Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України»;

•   лист Міністерства освіти і науки України від 15.08.2007 № 1/9-479 «Про нормативи чисельності практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів»;

•    лист Міністерства освіти і науки України від 27.11.2000 №109 «Про тривалість робочого тижня практичного психолога (соціального педагога)»;

•    інші нормативні і методичні матеріали Міністерства освіти і науки України, обласних та міських ланок освіти.