Samen staan we sterker

Verbinden en versterken


Ondersteuning voor leerlingen en scholieren in het gewoon basis en secundair onderwijs met een gemotiveerd verslag type 2 of een verslag type 2 in Oost-Vlaanderen.

Een verbindende samenwerking tussen alle scholen buo type 2 uit

Oost-Vlaanderen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen