Samen staan we sterker

Verbinden en versterken


Ondersteuning voor leerlingen en scholieren in het gewoon basis en secundair onderwijs met een gemotiveerd verslag type 2 of een verslag type 2 in Oost-Vlaanderen.

Het recht op inclusie van personen met een handicap is nu opgenomen in de Grondwet

Een verbindende samenwerking tussen alle scholen buo type 2 uit

Oost-Vlaanderen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen