Natuur- en landschapsbeheer


Natuur- en Landschapszorg staat voor kwaliteit en dienstverlening!

We onderscheiden ons in het inrichten en beheer van "ruigere" natuur in functie van het behoud en uitbreiding van specifieke fauna en flora. We denken mee met onze opdrachtgever en leveren deskundig advies en uitvoering.

Bovendien beschikt Natuur- en Landschapszorg over een uitgebreid gespecialiseerd machinepark gericht op natuurbeheer. We zetten maximaal in op natuurherstel en -behoud van waardevolle landschappen.

Onze professionele medewerkers beschikken over een unieke ecologische kennis door de nauwe band met Natuurpunt vzw.

Natuur- en Landschapszorg werkt voor particulieren, bedrijven en overheden in gans Vlaanderen.

Meer dan 20 arbeidersploegen voeren uiteenlopende werken uit:

 • gespecialiseerd natuurbeheer in functie van fauna en flora

 • veerasters en vangkralen plaatsen (runderen, schapen,...)

 • exotenbestrijding

 • vogelkijkwanden en schuilhutten bouwen

 • aanleg van knuppelpaden

 • maaien en afvoeren van gras- en hooilanden

 • bosbeheer (aanplant, dunningen,..)

 • aanleg en onderhoud van houtkanten en andere kleine landschapselementen

 • kappen van gevaarlijke bomen, snoeien en knotten

 • aanleg en onderhoud van poelen

 • ...

Natuur- en Landschapszorg heeft een passie voor natuur die we graag met u delen!

Contact Natuur- en landschapsbeheer

Onze regioconsulenten staan ter uwer beschikking voor offertes en advies.