Natuur- en landschapsbeheer

Natuur- en Landschapszorg staat voor kwaliteit en dienstverlening! 

We onderscheiden ons in het inrichten en beheer van "ruigere" natuur in functie van het behoud en uitbreiding van specifieke fauna en flora. We denken mee met onze opdrachtgever en leveren deskundig advies en uitvoering. 

Bovendien beschikt Natuur- en Landschapszorg over een uitgebreid gespecialiseerd machinepark gericht op natuurbeheer. We zetten maximaal in op natuurherstel en -behoud van waardevolle landschappen.

Onze professionele medewerkers beschikken over een unieke ecologische kennis door de nauwe band met Natuurpunt vzw.

Natuur- en Landschapszorg werkt voor particulieren, bedrijven en overheden in gans Vlaanderen. 

Meer dan 20 arbeidersploegen voeren uiteenlopende werken uit: 

Natuur- en Landschapszorg heeft een passie voor natuur die we graag met u delen!

Contact Natuur- en landschapsbeheer

Onze regioconsulenten staan ter uwer beschikking voor offertes en advies.