Energiesnoeiers

Onze Energiesnoeiers zijn mensen die tewerkgesteld zijn in de sociale economie en worden opgeleid om energiebesparende maatregelen uit te voeren; van energiescans tot isolatiewerken.

Contact Energiesnoeiers: Raf Gevers - 0473/ 68 18 71 - energiesnoeiers@natuurpunt.be