Energiesnoeiers

Onze Energiesnoeiers zijn mensen die tewerkgesteld zijn in de sociale economie en worden opgeleid om energiebesparende maatregelen uit te voeren; van energiescans tot isolatiewerken.

Contact Energiesnoeiers: Sarah Benn - 0490/57 54 71 - energiesnoeiers@natuurpunt.be