Energiesnoeiers

Onze Energiesnoeiers zijn mensen die tewerkgesteld zijn in de sociale economie en worden opgeleid om energiebesparende maatregelen uit te voeren; van energiescans tot isolatiewerken. 

Contact Energiesnoeiers:   Sarah Benn - 0490/57 54 71 - energiesnoeiers@natuurpunt.be