Znalost jazyků boří hranice

2018 - 2020

EU podpořila jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků KZŠ Nativity

Během dvouletého projektu zlepšilo pět učitelů a asistentka pedagoga své jazykové nebo metodické kompetence v němčině či angličtině, a potvrdili, že "Znalost jazyků boří hranice".


Takto hodnotí účastníci projektu získané znalosti a dovednosti:Dopad projektu na účastníky.
Takto hodnotí účastníci celkový přínos své mobility.