Boříme hranice a míříme dál

EU podpořila i naši druhou žádost v programu Erasmus+ v oblasti mobility pracovníků škol.

Projekt se kromě jazyků zaměřuje také na odborné kurzy pro učitele.

Během projektu jsme se museli vypořádat s vlivem covidové pandemie. Došlo ke změnám účastníků a cílových zemí, ale obsah a cíle projektu zůstaly nezměněny.

Prohlédněte si e-book našeho projektu.

Erasmus+Nativity 2019-2022