JABATAN TEKNOLOGI MEKANIKAL DAN PEMBUATAN

KOLEJ VOKASIONAL GERIK

 

Jabatan Teknologi Mekanikal dan Pembuatan ditubuhkan pada tahun 2015 dan diketuai oleh En. Mohd Suhardy bin Zainal selaku Ketua Jabatan. Bilangan pensyarah ialah seramai  8 orang. Jumlah pelajar terkini ialah seramai 69 orang. Jabatan Teknologi Mekanikal dan Pembuatan menawarkan satu program sahaja iaitu Program Teknologi Kimpalan. 


Kemudahan yang disediakan di Jabatan Teknologi Mekanikal dan Pembuatan termasuklah Bengkek Mengimpal bagi SMAW, GTAW, GMAW dan lain - lain. Selain daripada itu, jabatan ini juga menyediakan bilik - bilik khas seperti Bilik Ujian Tanpa Musnah dan Musnah, Bilik Dokumentasi, Bilik Lukisan dan Bilik AutoCAD. Selain daripada itu, jabatan ini juga menyediakan beberapa ruang khas di luar bengkel seperti ruangan mencanai dan bengkel luar bagi kegunaan pelajar jabatan. HUBUNGI KAMI

JABATAN TEKNOLOGI MEKANIKAL DAN PEMBUATAN

KOLEJ VOKASIONAL GERIK

KM4, JALAN KUALA RUI,

33300 GERIK, PERAK


EMAIL : aha7001@moe.edu.my

TELEFON: 05-7916288

FACEBOOK: TEKNOLOGI KIMPALAN KOLEJ VOKASIONAL 

      GERIK RASMI