Profielwerkstuk

Afronding (deadline 10 maart)

Het PWS moet bijna ingeleverd worden. Wil het nog een keer voor proef inleveren? Overleg dan met je begeleider wanneer dat kan.

In week 10 en 11 hou je ook een korte eindpresentatie bij je begeleider. Het is de bedoeling dat je hier zelf (online) publiek voor uitnodigt. Kijk bij Fases > Presentatieavond voor meer info.