MHG 115/60/10

Kohe algab rongkäik. 14. oktoober 2021 koolimaja juures. Foto: Kirstin Karis

Miina Härma Gümnaasiumil on 2021. aastal kolm olulist aastapäeva: 115 aastat möödub kooli asutamisest, 60 aastat inglise keele süvaõppe algusest ja 10 aastat tagasi sai kool esimese akrediteeringu rahvusvahelise IB õppekava DP programmile.

Emakeelne haridus selle kõigil astmetel on omariikluse vundament. Tähtsustame eesti keele ja kultuuri hoidmist ja arendamist. Miina Härma nimi on meie koolile märgiline. Tema üks tuntumaid koorilaule "Tuljak" ühendab nii meie koorilauljaid kui rahvatantsijaid.

Mitmekülgne haridus ja võõrkeeled on meie vilistlaste edulugude eelduseks nii Eestis kui kogu maailmas. Silmapaistvad on meie õpilaste tulemused loodusainetes, samuti humanitaar- ja ühiskonnaainetes.

Keelte valdamine ja erinevate kultuuride mõistmine loob eeldused teostamaks oma potentsiaali nii Eestis kui kogu maailmas ja muuta maailma paremaks meie kõigi jaoks. Miina Härma Gümnaasiumis kasvab põlvkond, kes muudab maailma paremaks.


Näituse koostajad: Ene Tannberg, Terje Hallik, Triinu Pihus, Sille Eero, Kirstin Karis, Alla Vinitšenko, Maili Tirel, Urma Linnus, Marje Peedisson ja Merike Tammi. Konsultantidena aitasid vilistlased Sirje Karis ja Marge Rennit Tartu Linnamuuseumist. Näituse kujundas Peeter Paasmäe.