Chalmerskost - Smått och gott 

Kopparbunken

Kopparbunken är ett gammalt högspänningslaboratorium som ligger i Campus sydöstra hörn. När byggnaden skulle K-märkas fick studenter vid elektro- och data- sektionen för sig att smyga dit under natten och måla till sina respektive skyddshelgon på byggnaden för att förevigas. Dessa var kvar på byggnaden dagen efter då den K-märktes och måste nu bevaras tillsammans med byggnaden. Därför kan man idag på utsidan av det gamla laboratoriet se figurerna Qual Anka och Hacke Hackspett som är skyddshelgonen för Elektro- respektive datasektionen. 


Idag används Kopparbunken till ett klätterlabb som är populärt bland Chalmers studenter.

Foto: Google streetview bildsamling juli 2022

Omskyltning - Ankeborg

Under mottagningen 1974 passade några E-Nollan på att ändra skyltningen vid infarterna till Göteborg, genom att byta ut "Göteborg" till "Ankeborg". Detta ledde bland annat till att Göteborgs Turistinformations växel brakade ihop då många utländska turister inte längre kunde följa kartorna…


2022 gavs boken Göteborg ut och innehåller Göteborgs samlade historia. En specialutgåva trycktes med namnet "Ankeborg" på omslaget och delades ut till kårens samtliga kommitteer under kommitteeavslutningen innan sommaren 2022.


[Lägg in bild på boken som finns på rummet]

Chalmers är inte nördigt

Många icke-chalmerister hyser fördomen att Chalmers är nördigt, men bl.a. enligt Dragos själv är så alltså inte fallet.

Parkbänkar på flykt

Under en mottagning var det en sektion som hade ett nolluppdrag att bära runt på en parkbänk. Hederliga som studenter är kunde de inte bara ta en godtycklig bänk från parken, utan införskaffade sig en egen parkbänk med tillhörande kvitto för att bära runt på. Under resterande mottagning bar dessa studenter flitigt runt på parkbänken runtomkring i stan och blev flertalet gången stoppade av poliser med misstanken om att bänken stulits från närliggande park. Med ett kvitto i handen kunde studenterna emellertid visa upp att nej, de faktiskt ägde och hade rätt att bära runt på sin bänk. Efter ett tag hade polisen blivit bekantade med denna parkbärnade gruppering och signalerade ut till sina kollegor att ett gäng studenter som bär på en parkbänk inte var något konstigt. I samband med att detta hände så samlades Chalmeristerna för en gemensam insats, att bära runt på så många parkbänkar som möjligt.

Ilustration: Svante Bergö 

Emil

Som de flesta möjligtvis vet är Emil ett smeknamn för de manliga studenter vid Chalmers, men vet ni vem som gav upphov till detta namn? Håll lugn, vi i Tofsen ska se till att ni kan briljera såväl vid middagsbordet som under Gasquens sena timmar. Emil Santén var en skojig herre som blev känd redan tidigt under sina studier. I Tofsen Nr 2 1973 står det i Emils dödsruna att »Hans fruntimmerstycke var känt, varför andra teknologer, som begav sig ut på staden för att göra bekantskaper med det motsatta könet, gärna begagnade sig av hans namn. Detta för att komma på bättre fot med damerna, bland vilka Emil redan var ett känt begrepp». Tofsen hävdar sedan i dödsrunan att detta är ursprunget till att manliga chalmerister kallas Emil.

- Nya Tofsen

19 ton öl


Den 4 augusti 1980 gick ett telefonsamtal till Chalmers Studentkår till enligt följande:

– Hej, det var från Skandiahamnen, er öl har kommit nu! När kan ni komma och hämta den?

– ?????

– Ja, ni har ju 19 ton Carlsberg från England stående här. Vill ni vara vänliga att hämta det så fort som möjligt!

Hamnen hade nämligen mottagit en transport från E.S. Philips Ltd adresserat till "SS Port Chalmers" i Göteborg. Kårordförande var då tvungen att i förtvivlan ställa sig frågan:

– Vem hade beställt all denna öl?

Efter en hektisk tid kom Chalmers Studentkår fram till att ingen i kåren har gjort denna beställning, och senare visade det sig att varken Chalmers tekniska högskola eller Chalmers AB hade lagt denna beställning. Efter en del argumentation gick även då hamnen, antagligen rätt bittert, med på att detta var fallet. Det visade sig därefter att en tjänsteman hade gjort ett enkelt misstag, efter att ha läst "Öl" och "Chalmers" tillsammans på sina papper  och drog lite för snabba slutsatser. I själva verket skulle fartyget "SS Port Chalmers" ta över lasten.


- Nya Tofsen 

Kårhuset

Inför byggnationen av det nya kårhuset 2001 vände sig Kåren till Chalmers för hjälp med finansiering av bygget. Högskolan var dock inte direkt intresserade att bidra med en stor stumma pengar, men kunde tänka sig att matcha den insamlade summan från andra parter, utan någon explicit övre begränsning.  Det som följde härnäst var en stor kampanj från Kåren att samla in en stor summa pengar till byggnationen från Alumner, företag, kommittéer och andra sponsorer i hoppet om att kunna bygga ett rejält Kårhus. Kampanjen lyckades samla in runt 60 miljoner kronor i dåvarande valutakurs varpå Chalmers, om aningen motvilligt, gick med på att stå för sitt löfte och bidra med ytterligare 60 miljoner kronor. Byggnationen påbörjades och resulterade i slutändan vid Nordens största Kårhus!


Listor över donatorer och bidragsgivare kan återfinnas på stora plakat på väggen i Volvofoajén i Kårhuset samt på stolsdynorna i RunAn. Många av rummen och ytorna i Kårhuset är även döpta efter stora företagsdonatorer.

Øhl-pipelinen

1959 förvärvade Chalmers Studentkår en aktie i dåvarande AB Pripp & Lyckholm. Chalmersisterna fick då tillträde till Pripps bolagsstämma och framförde där varje år kravet på en pipeline mellan Pripps och Chalmers kårhus. Chalmeristerna äskande blev en uppskattad tradition. När AB Pripps i början av 70-talet förvärvades av svenska staten till 60% (sedemera 75%) fick alla aktieägare utom staten och PRIBO/Beijer "maka på sig" och en hemställan till dåvarande finansministern Gunnar Sträng från Chalmers Studentkår avvisades. Han trodde inte att ledamöterna i Sveriges Riksdag kunde uppbåda tillräckligt med sinne för humor, vilket skulle möjliggöra ett beslut om försäljning av en (1) aktie till Chalmers Studentkår.


18 juni 1976 invigdes Pripps bryggerianläggning i Västra Frölunda. I sitt hyllningstal erinrade dåvarande kårordföranden om Chalmersaktien och uppmanade Pripps VD, Kurt Rydé, att åtgärda problemet. Han lovade på stående fot att bilda ett gemensamt bolag tillsammans med Chalmers Studentkår för fortsatt samarbete. 1 mars 1977 hölls konstituerande stämma i AB Fest-is, som då fick det nya namnet Aktiebolaget Ölbruket i Göteborg. Bolaget fick som uppgift att främja goda ölseder och gott ölbruk samt att vidareutveckla pipelineförbindelsen mellan Pripps och Chalmers.


Sedan aktieförvärvet 1959 har Chalmers Studentkår krävt att det ska byggas en pipeline för öl mellan Chalmers kårhus och dåvarande Pripps. Anledningen är att man vill säkerställa en kontinuerlig leverans av färskt öl. Byggandet har skett stegvis i etapper och idag kan an beskåda pipelinen i gamla Pripps lagerlokalers, på Geniknölen utanför kårhuset och i tapphallen på Carlsbergs bryggeri i Falkenberg. Under åren har pipelinen även dykt upp på en del märkliga platser runt om i Göteborg, såsom Nya Ullevi, Bergakungens biograf, Götatunneln, Slottsskogen och Aeroseum.


Föreningen Ölbruket

Den vänligt sinnade stormningen av Carlsberg Sverige inleddes vid elvatiden med deltagande av såväl Chalmersbalett som Alllianceorkester. Syftet var solklart men i praktiken ouppnåeligt även om ett rör för maltdrycker utifrån klimatperspektiv teoretiskt säkert är en mer hållbar lösning än alla dessa lastbilstransporter mellan bryggeriet och Sveriges andra stad.


Alf Isemo, GP

Vörtpannan

I samma veva som Pripps invigde bryggerianläggningen i Västra Frölunda kom Vörtpannan till Kåren. Vörtpannan är en del av en kopparkittel från Pripps gama bryggerier som idag befinner sig innanför kårhusets entré från Teknologgården. Vart locket befinner sig är information som endast tidens sägs veta.

Olga Teresia Boberg

Kanske har ni som många andra vandrat över Olgas trappor och ställt fråga, »Vem var egentligen Olga?». Även denna fråga kan vi i Tofsen svara på tack vare vårt arkiv. Det är nämligen så att Olga var portvakt på den tiden då Chalmers låg nere på Storgatan. Hon är beskriven som en “andra mor” då hon bland annat hjälpte dåtidens teknologer sy fast en knapp eller stryka en skjorta. Men hon tillät även fester ske i ritsalarna och ordna sovplats för Chalmerister som inte mådde särskilt bra efter en kväll av festande. Vidare var Tofsens redaktion och CCC:s verksamhet lokaliserade i hennes vardagsrum. Eftersom Olga sorterade all Chalmers post var det på denna tiden populärt att Chalmerister som var ute i världen skickade vykort adresserade kort och enkelt  »Olga, Gothenburg, Sweden» eller ibland nådde även ett vykort adresserat enbart till »Olga, Sweden».

- Nya Tofsen

Så kom det sig att Olga, knappt någon kände till hennes efternamn, år 1959 valdes till hedersledamot i studentkåren. Det blev en självklarhet för chalmerister på utlandsresa att sända henne ett vykort. Då kunde det räcka med att adressera kortet, Olga, Chalmers, Suède eller rentav Olga, Sweden. Korten kom alltid fram. 

- Chalma Mater 


Vid en resa till tyskland upptäcktes en gatskylt med texten "Olgastr." (Olgastraße) som plockades ned och fördes med tillbaks till Chalmers. Där sattes den upp i trapporna som leder ned mot kårhuset. Därför heter trapporna idag Olgas trappor.

Svärdfisken

1959 var ubåten Svärd- fisken till salu för 200 000 kr  (skrotvärdet). En grupp från E-sektionen hade lagt ett anbud på 200 kr och anlände den 20 dec till Nya varvet för att inspektera ubåten. De mottogs av chefen för Göteborgs Örlogsstation i spetsen för en mängd officerare och visades högtidligen runt. Anbudet överlämnades, varpå kaffe intogs i officersmässen. Händelsen fick stor spridning i svenska media. (Att anbudet inte kunde antas var väntat - expeditionen var en strikt vetenskaplig förevisning av Chalmershumor)

- Ur Rickard Wilson-Sällskapet's monter i volvofoajen 

Foto: Svärdfisken 1959

Kalle-medaljen

Magnus Lindgren, från Elektro grabbar i Frack och grundare av Chalmers Studentkårs Marskalksämbete, presenterar Gerhard Ertl, 2007 års Nobelmedaljör i fysik med en Kallemedalj i Runan, Chalmers. Detta gjordes också självklart på flytande tyska, Mr Ertl's modersmål. 


"Gerhard thanks us and tells us how pleased his family will be, when he returns home with not just one, but two marks of honour."

- Ur magnus Lindgren's facebook inlägg från 2009 

Foto: Magnus Lindgren, 19 Augusti 2009