Sidan är under uppbyggnad och material kommer läggas till löpande.
/Foxway Education 💜

Att undervisa online

Att idag föra resonemang kring distans- och fjärrundervisning känns kanske mer aktuellt än vad det gjorde för bara någon månad sedan. Vi står inför ett läge där fler och fler undersöker möjligheter att undervisa online på grund av Covid-19. På flera platser runt om i Europa stängs skolor under en period för att undvika smittspridningen. Agerande och konsekvenser går snabbt och nu är detta verklighet på många skolor även i Sverige. Det är ett scenario som naturligtvis inte är önskvärt men högst realistiskt.

Vi vet att många av våra kunder just nu arbetar intensivt med att förbereda sina verksamheter för att kunna hantera elevernas lärande även om skolorna tvingas stänga. Vi på Lin Education vill med denna webbsida dela med oss av våra erfarenheter och tankar kring att undervisa online.

Det finns ett par saker som kan vara bra att ha lite koll på för att din undervisningen online ska fungera så bra som möjligt. På undersidorna kommer vi ge konkreta tips för att underlätta för dig och din verksamhet.

Vi på Lin finns tillgängliga om du vill provtänka kring en lösning för dig och din verksamhet. Vi kan ju börja med ett videosamtal!

Begrepp

Vi utgår från onlineundervisning som begrepp då fjärr- och distansundervisning inte är samma sak. ​

Fjärrundervisning innebär att undervisningen är interaktiv och sker i realtid genom att man använder informations- och kommunikationsteknik. Under fjärrundervisningen är eleverna i skolans lokaler tillsammans med en handledare. Läraren som undervisar – fjärrläraren – befinner sig samtidigt någon annanstans.

Distansundervisning kan vara såväl analog som digital. Elever och lärare är oftast åtskilda, men kan arbeta tillsammans i realtid eller till exempel med uppgifter som ska göras inom utsatt tid. Ofta använder elever och lärare gemensamma ytor som delade dokument, videosamtal och chattar.

Skolverket