Energia Eraginkortasuna

Sentsibilizazioa, Prestakuntza eta Dibulgazioa


Eficiencia Energética

Sensibilización, Formación y Difusión

Eraginkortasun Energetikoaren eta Energia Berriztagarrien inguruko sentsibilizazioa, prestakuntza eta dibulgazioa da programa honen helburu nagusia. Horretarako Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentuaren babesarekin ekimen ezberdinak jartzen dira martxan, publiko hartzailearen arabera.

El objetivo general de este programa es la sensibilización, formación y divulgación acerca de la Eficiencia Energética y las Energías Renovables. Para ello, se ponen en marcha diferentes actuaciones, dependiendo del público al que va dirigido, en colaboración con el Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Informazio gehiago / Más información:

Etarte bidea 9, Zubieta, 20170-Usurbil, Gipuzkoa

Tel: 943 364 600 www.lhusurbil.eus

energiaproiektuak@lhusurbil.eus

En colaboración:

Babesarekin