El personal docent i no docent del centre volem transmetre la il·lusió i el sentit de la responsabilitat amb què ens proposem participar activament en el desenvolupament acadèmic i personal dels nostres alumnes seguint SIGNA, el model educatiu propi de la Companyia de Maria.

Els trets significatius de LESTONNAC fan que siguem una escola que:


 • EDUCA en els valors de l’humanisme cristià i està oberta a tothom.

 • ÉS accessible i acollidora, que procura pel benestar i la seguretat dels alumnes en un ambient molt familiar.

 • RECONEIX cada alumne per la seva identitat, única, diferent a la dels altres.

 • CONCEP l’educació com a procés d’acompanyament i orientació, de l’alumne i amb la família.

 • TREBALLA el desenvolupament integral de totes les dimensions de la persona: cognitiva, emocional, social, transcendent.

 • ES COMPROMET a oferir un ensenyament de qualitat basat en metodologies que estimulen la significativitat i la competència dels aprenentatges.

 • INTEGRA els alumnes i no segrega per motius de capacitats i/o rendiments, així com tampoc segrega per raons socials, culturals o de creences.

 • OFEREIX una educació arrelada en la vida, i útil per a afrontar-ne les novetats.

 • APOSTA per un coneixement analític i crític del propi alumne i del món.

 • POTENCIA la comunicació fluïda entre el personal de l’escola i els pares.

 • FACILITA la participació de les famílies en diferents moments de la vida de l’escola.

 • COMPTA amb una plantilla estable, en constant procés de formació.

 • CONTEMPLA l’èxit dels alumnes quan, cada un, desenvolupa les seves capacitats al màxim del que pot donar.


CONSTRUÏM.

AMB SENTIT.

AMB TU.

oferta educativa per etapes

altres informacions