Ouderraad


De ouderraad wil op een opbouwende wijze meewerken aan de verbetering van de opvoeding van al de leerlingen op school.

Zij organiseert en ondersteunt op school allerlei vergaderingen  en activiteiten voor de ouders van de leerlingen.


Elke ouder kan toetreden tot de ouderraad. Een uitnodiging daartoe wordt met de leerlingen bij het begin van het schooljaar meegegeven.


De bevoegdheden van de ouderraad worden omschreven vanuit de ondersteunende rol die zij bieden aan de schoolraad.

Suggesties of vragen in verband met het schoolgebeuren kunnen eveneens aan de ouderraad worden overgemaakt.  

De ouderraad zal deze bespreken met de directeur.


Het verslag van de ouderraad kan door de ouders worden opgevraagd bij de secretaris van de ouderraad.


Voorzitter

Dhr. Verwilst Maarten

tel: 0475 70 33 23

verwilst.maarten@telenet.be

Secretaris

Mevr. De Smet-Vindevogel Charissa

tel: 0473/25 81 73

de.smet.charissa@telenet.be


Financieel verantwoordelijke 

Dhr. Vandriessche Bart

tel: 0487/29 09 31

bart@elbapartners.be

 

Leden

Dhr. Maarten Verwilst

Dhr. Vandriessche Bart

Dhr. Barbara De Jonghe

Dhr. Bart Minne

Mevr. Berte Callebaut

Mevr. Charissa De Smet

Mevr. Jen Hutse

Mevr. Jolien De Clercq

Mevr. Jolien De Poorter

Mevr. Kaatje Van Nieuwenhuyse

Mevr. Karen Engels

Mevr. Katrien Kiekens

Mevr. Kimberley Van Renterghem

Mevr. Laure Uytterhaegen

Dhr. Pascal Reverse

Mevr. Raisa De Cuyper

Mevr. Tine De Campenaere

Dhr. Robin Coppens

Mevr. Debby Schollaert

Dhr. Wolf Macharis


Losse medewerkers

Mevr. Van Renterghem Eveline

Mevr. Sylvia Van Meerbeeck

Mevr. An Sleeuwaert

Mevr. Nancy De Schrijver

Dhr. Robin De Proft

Mevr. Silke Cobbaert