lasagneverkoop 2023.pdf
brief ontbijtpakket 2022.pdf

Preventieve maatregelen Coronavirus

 Klik hier voor de richtlijnen

VBS Het Kwikstaartje is een kleine, gezellige school waar iedereen elkaar kent. Het enthousiaste team van zowel ervaren leerkrachten als jonge spring-in’t-velds zet zich elke dag opnieuw in om van deze school een fijne leeromgeving te maken voor al onze leerlingen. Dankzij een voortreffelijke samenwerking en de altijd aanwezige bereidwilligheid om elkaar te helpen vormen we een ijzersterk team en daar zijn we trots op!

Zorg

Doordat de kinderen in relatief kleine klasgroepen zitten, kan de klasleerkracht goed rekening houden met de individuele behoeften van elk kind. Iedere leerkracht differentieert: d.w.z. dat er aangepaste oefeningen voorzien worden voor kinderen die het wat moeilijker hebben, maar ook voor kinderen die sneller zijn.

Daarnaast wordt ons team ook nog ondersteund door de zorgjuf: zij geeft individuele ondersteuning aan kinderen die het nodig hebben. Dit kan zowel in de klas als in de aparte zorgklas gebeuren.

Onze zorgjuf gaat daarnaast in overleg met CLB, met therapeuten of logopedisten die mogelijks uw kind buiten de schooluren ondersteunen, zodat de zorg steeds maximaal kan worden afgestemd op maat van het kind.

Ruime klaslokalen

Van de kleuterklassen tot het zesde leerjaar: al onze lokalen zijn ruim. Dat biedt uiteraard heel wat voordelen: de kinderen kunnen ongestoord in hoeken en in groepjes werken.

In de kleuterklassen is plaats voor veel speelgoed en de juffen van het lager richten in hun klas aparte werkhoeken in. Soms geven ouders aan dat hun kind zich beter kan concentreren als het alleen aan een bank kan werken: ook dat is geen probleem! Omdat we als klein dorpsschooltje ook geen grote aantallen leerlingen hebben, kunnen we optimaal onze ruime lokalen benutten: kleine klasgroepen in grote klassen: de ideale combinatie!

ICT en media

Onze school beschikt over Chromebooks. Deze worden ingezet vanaf het eerste leerjaar. Uw kind krijgt een e-mailadres van de school vanaf het derde leerjaar. Hiermee kan het gebruik maken van Google Suite for Education. We leren teksten schrijven en opmaken in Google Documenten en diavoorstellingen maken in Google Presentaties. 

Touchscreens - digiborden

Alle klassen van de lagere school zijn voorzien van een digibord of een touchscreen, de kleuterschool is voorzien van een beamer.

Projectmedewerker gebouwenbeheer.pdf