Liefste ouders, grootouders, kinderen en al wie onze school een warm hart toedraagt ,

WELKOM op onze school (website) !

Kijk gerust eens rond om te ontdekken hoe wij op een kwaliteitsvolle manier samenwerken om de talenten van al onze leerlingen (én collega's) verder te ontwikkelen...


Kwikstaartje data 2023 2024 (1).pdf

VBS Het Kwikstaartje is een kleine, gezellige school waar iedereen elkaar kent. Het enthousiaste team van zowel ervaren leerkrachten als jonge spring-in’t-velds zet zich elke dag opnieuw in om van deze school een fijne leeromgeving te maken voor al onze leerlingen. Dankzij een voortreffelijke samenwerking en de altijd aanwezige bereidwilligheid om elkaar te helpen vormen we een ijzersterk team en daar zijn we trots op!

Zorg

Op onze school probeert de juf of meester voortdurend rekening te houden met de individuele behoeften van elk kind. Iedere leerkracht differentieert: d.w.z. dat er aangepaste oefeningen voorzien worden voor kinderen die het wat moeilijker hebben, maar ook voor kinderen die sneller zijn.

Daarnaast wordt ons team ook nog ondersteund door de zorgjuf: zij geeft individuele ondersteuning aan kinderen die het nodig hebben. Dit kan zowel in de klas als in de aparte zorgklas gebeuren.

Onze zorgjuf gaat voortdurend in overleg met CLB en externe hulpverleners die mogelijks uw kind buiten de schooluren ondersteunen, zodat de zorg steeds maximaal kan worden afgestemd op maat van het kind.

Ruime klaslokalen

Van de kleuterklassen tot het zesde leerjaar:  al onze lokalen zijn ruim. 

Dat biedt uiteraard heel wat voordelen.. De kinderen kunnen ongestoord in hoeken en in groepjes werken.

In de kleuterklassen is plaats voor veel speelgoed en de juffen van het lager richten in hun klas aparte werkhoeken in. Soms geven ouders aan dat hun kind zich beter kan concentreren als het alleen aan een bank kan werken: ook dat is bij ons geen probleem ! 

ICT en media

Onze school beschikt over Chromebooks. Deze worden ingezet vanaf het eerste leerjaar. Uw kind krijgt een e-mailadres van de school vanaf het derde leerjaar. Hiermee kan het gebruik maken van Google Suite for Education. We leren teksten schrijven en opmaken in Google Documenten en diavoorstellingen maken in Google Presentaties.  Zelfs websites bouwen komt in de derde graad aan bod met behulp van Google Sites.

Touchscreens - digiborden

Alle klassen van de lagere school zijn voorzien van een digibord of een touchscreen, de kleuterschool is voorzien van een beamer met projectiescherm.