From Good to Great

Projektet From Good to Great har haft som avsikt att erbjuda SYL (Särskilt Yrkesskickliga Lärare) inom Kalmarsunds gymnasieförbund en vetenskaplig metod för att förbättra effekten av undervisningen och därmed påverka/öka elevernas lärande. Detta förväntas långsiktigt stärka kopplingen till skolans vetenskapliga grund samt att etablera en utforskande kultur inom lärarkåren. Projektet har genomförts i samverkan med processledare från Lin Education och professorer från University of Hull. Arbetet har till stor del genomförts på engelska, därför är en del av texterna skrivna på engelska. En utförlig beskrivning av projektet From Good to Great hittar du under Projektbeskrivning

En sammanställning av alla undersökningar med frågeställningar hittar du HÄR.