Welkom

We zijn druk bezig met de bouw van ons tweede zwembad: "zwembad for life, the midlife edition"

ZFL-Sponsordossier!.pdf

Wilt u ons goede doel sponsoren? In het sponsordossier vindt u meer info. Ons rekeningnummer is BE70 7555 6074 4525

Tijdens de warmste week steunen wij 'De Vlotter' in hun werking 'Dagopvang voor mensen met een mentale beperking'. Wij krijgen hulp van:

De kern van Kultuurgroep Keldertrapken bestaat uit een tiental vrienden met een gezamenlijk Chiro-verleden, aangevuld met enkele bereidwillige handen/sympathisanten. Meer dan 15 jaar geleden werd er gestart met een jaarlijkse toneelopvoering om de heimwee naar de chirotoneelstukken te verzachten. De laatste jaren verdrongen echter andere dingen de toneelstukken: o.a. De K van Keldertrapken, Music For Life, Serafien...en enkele actes de présence her en der.

Ooit begon het met ... een keldertrapken! (En er zijn beelden van.)