Andere activiteiten

Kultuurgroep Keldertrapkens Komedy Kup

Oktober 2010: Cruise Flandria 24: De Verenigde Statievrienden

Alsof een concert van de Verenigde Statievrienden nog niet voldoende is om naar te komen kijken (luisteren), concerteren ze op een Flandria-boot, varend door de haven van Antwerpen. En alsof dat niet voldoende is, worden de mensen onthaald door vriendelijke kapiteins, Nicole & Hugo, Peppie en Kokkie, enz. Hiervoor zit Keldertrapken voor iets tussen. GvA bij monde van redacteur Kris Peeters spreekt over "...de vaak hilarische bindteksten."

Klapstop en BBB

De werkgroep Klapstop verenigde creatief en artistiek Essen om na te denken over stilte en licht. Het resultaat is een stilte evenement met als meest zichtbare project: ‘6 wijken, 6 containers , 6 verhalen’.

Keldertrapken lever Amber Pockelé: "Licht en geluid zijn kernpunten in elks leven. Wat gebeurt er als net die dingen ons ontnomen worden? Depressie getuigt in de vorm van beeldende kunst." Een, twee, drie ... ssst

Daarenboven organiseren wij op 9 april 2017 onze eerste BBB-activiteit. Een idee dat al vanaf 2000 te pas en te onpas op onze vergaderingen gelanceerd wordt. Tijd voor een eerste uitvoering: het gezelligste pop-up-terras, met Bier, met Beiaard en met Burgers. Andere B-woorden volgen mogelijks tijdens een volgende editie. Ideeën zijn welkom.

5 jaar Essentia

In GC Kadans in Wuustwezel stonden we in op 19 december 2015voor de presentatie van het jaarconcert van harmonie Essentia: vijfjarig jubileum. Voor foto's van het concert verwijzen we u door naar het album van Essentia. We trokke ook zelf foto's.Herdenking van Klaveren Vrouwke

Essen For Life

Keldertrapken organiseerde op 23 december 2016 de slotshow van 'Essen for life'

Om 18.30 uur maken we graag tijd voor een kindershow op maat.

Aansluitend brengt Keldertrapken met discobar 'ons kinnekes' de slotshow. De laatste rechte lijn naar HET bedrag VAN Essen VOOR Music for life en meer bepaald voor het kinderkankerfonds: plaatjes draaien, acties toelichten, verrassingen,....


Meer info op www.essenforlife.be

Het rad op de Raeybergh

Groot dorpsspektakel op Horendonk !

Zondag 24 juni 2012 vond de onthulling van de 'Raeybergh' en Het Rad plaats. Wij hielpen mee met een geschiedkundig verantwoord (?) toneelspel.