Jouw steun

Ik wil praten vzw steunen kan via een gift op de projectrekening van Ik wil praten vzw: BE14 9733 6787 7483 met de mededeling "Gift Ikwilpraten". Jouw gift wordt gebruikt om onze dienstverlening in zorginstellingen te verbeteren.

Steun één van de onderstaande projecten die we in samenwerking met partners organiseren met een gift.

Connect

Connect is een project van Vrijzinnig Limburg dat inzet op verbinding. Doel is om sociaal isolement en het taboe rond eenzaamheid te doorbreken. Een gift doen kan op de projectrekening van Ik wil praten vzw: BE14 9733 6787 7483 met de mededeling "Gift Connect Limburg". 

Jouw gift wordt gebruikt voor de organisatie van warme activiteiten zoals workshops, bijeenkomsten, creatieve uitlaatkleppen… die zorgen voor verbinding, fysiek maar ook emotioneel en existentieel. Meer info? https://vrijzinniglimburg.be/connect/

Vinnie de Vis

Vinnie de vis knuffel is een project van huisvandeMens i.s.m. S-plus. Vrijwilligers haken een veilige knuffel voor mensen met dementie. Een gift doen kan op de projectrekening van Ikwilpraten vzw: BE14 9733 6787 7483 met de mededeling "Gift Vinnie de Vis Knuffel Limburg". 

Jouw gift wordt gebruikt voor de aankoop van haakmateriaal. Meer info op https://www.vinniedevisknuffel.be/