Wat is vrijzinnig humanisme ? 

Vrijzinnig humanisme is een levensbeschouwing waarin de mens en de menselijke ontwikkeling centraal staan. Humanisme vertrouwt op de kracht van mensen: ieder individu kan zelf nadenken, zelf oordelen en binnen de mogelijkheden die voorhanden zijn het eigen leven inhoud en betekenis geven. Vrij denken, vrij onderzoek, zelfbeschikking, menswaardigheid, verantwoordelijkheid, maakbaarheid, gelijkheid, verdraagzaamheid en solidariteit zijn kernbegrippen van het vrijzinnig humanisme. De rechten van de mens zijn altijd het uitgangspunt. Ik wil praten staat je hierin bij.Nood aan een gesprek? 

Heb je nood aan een luisterend oor? Een goed gesprek? 


Onze gespreksbegeleiding vertrekt vanuit de waarden eigen aan het vrijzinnig humanisme met oog voor jouw visie en existentiële vragen. Het beroepsgeheim is zeer belangrijk voor de consulent.

Morele bijstand is er niet op gericht om pasklare antwoorden te formuleren voor eventuele problemen of vragen van cliënten. De consulent luistert naar het verhaal van zijn cliënten en begeleidt hen in de zoektocht naar alternatieven, naar antwoorden, naar zingeving en het maken van keuzes. De verantwoordelijkheid blijft bij de cliënt en zodoende gaan de consulenten emancipatorisch te werk. De thema’s waarover de gesprekken gaan zijn zeer uiteenlopend. 

Er zijn luchtige maar ook zware gesprekken. Belangrijk hierbij is dat we er van uitgaan dat geen enkel onderwerp taboe is. Iedereen die dat wenst, ongeacht gender, geslacht, huidskleur of levensbeschouwing kan en mag beroep doen op de moreel consulent. 

Waar kan je terecht?

Wij hebben professionele consulenten werkzaam in


Antwerpen


Oost-Vlaanderen

West Vlaanderen

Limburg

Vlaams-Brabant


Is er geen moreel consulent aanwezig in het ziekenhuis of woonzorgcentrum waar je verblijft? Neem dan contact op met een huisvandeMens in jouw buurt via onderstaande link.