Resurssida för fjärr- och distansundervisning

Om sidan

På den här sidan finns resurser som är framtagna deltagare i Ifous FoU-program: Digitala lärmiljöer. Likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning 2019-2022. På sidan hittar du videoföreläsningar, artiklar och texter från såväl praktiker som forskare. Region Gotland, Linköpings kommun, Pajala kommun, Storumans kommun, Torsås kommun, Värmdö kommun, Ålands landskapsregering och Region Östergötland deltog i FoU-programmet.

Sidan är indelad efter fyra större teman:

Relationsskapande, Lärmiljö, Bedömning, Organisation

Under Övergripande hittar du föreläsningar som beskriver programmet, forskning om distans- och fjärrundervisning.

Välj det område som du skulle vilja veta mer om.

Ansvarig för sidan är Ifous

Kontakt: anna.akerfeldt@ ifous.se

Sidan är skapad Januari 2023 och kommer stängas december 2024.