Chromebooks a l'IES sa Blanca Dona

compra chromebook curs 2022-23

La compra s'ha de fer a la següent adreça:


En el següent document podreu trobar informació sobre el procés de compra (i desglossament del preu) dels chromebooks, així com informació important sobre les condicions de l'assegurança i seguretat dels equips.

Presentació famílies


l'entrega del chromebook es farà directament des del centre al mes de SETEMBRE


IES SA BLANCA DONA TUTORIAL TIENDA 2020.pptx.pdf

contacte optimatic

Preferentment per WHATSAPP: 722 477 073

Correu electrònic : tienda@optimatic.es

Telèfons de vendes i suport: 971778793 i 660 57 45 51


El projecte

A l’IES sa Blanca Dona, un dels nostres grans objectius ha estat sempre treballar de forma incansable per consolidar una millora metodològica i pedagògica on l’alumnat és el protagonista i el nostre principal interès. Amb aquest horitzó clar els darrers anys hem seguit un camí d’evolució permanent respecte a la introducció de nous elements d’innovació, entre ells la integració de les eines TAC dins el procés d’aprenentatge. Considerem, per tant, que la participació en aquest projecte és la continuació natural en la línia d'evolució del nostre centre.

A banda del factor tecnològic que hem anat introduint els darrers anys de forma continuada al centre, a l’IES sa Blanca Dona considerem l’equip humà com a factor primordial del nostre dia a dia i de la nostra evolució. En el centre hem tingut sempre una gran implicació i col·laboració d’una gran part del professorat en tots aquells reptes que anam plantejant. Aquest és un dels nostres punts forts, i encara més en la participació de projectes com aquest.

Així ens situam davant una nova realitat, en la qual proposam reduir llibres al màxim els pròxims 4 anys (és a dir, a tot el cicle de secundària) i substituir la despesa en la compra d’aquests llibres per un Chromebook que acompanyarà a l’alumnat els 4 anys de formació, per un cost equivalent a la compra dels llibres d’un any.


presentació resum del projecte

Web Projecte Chromebooks a l’IES sa Blanca Dona

objectius del projecte

  • Millorar els resultats i el grau d’assoliment de les competències del nostre alumnat.

  • Millorar la competència digital del professorat i alumnat.

  • Tenir un infraestructura de xarxa estable i fiable.

  • Fomentar un canvi metodològic a l’aula.

  • Estalvi en la despesa econòmica de les famílies.

  • Millorar les vies de comunicació de tota la comunitat educativa.