ApS

IES MADINA MAYURQA

Presentació

L'Aprenentatge Servei és una metodologia de feina que ens permet, a la vegada que treballam els continguts curriculars, transformar la societat. Una petita acció local suposa l'empoderament de l'alumnat, els ciutadans del futur, en el seu compromís per millorar la comunitat en la que viuen i els problemes del món que habitam.

Web del APS de la Conselleria d'Educació i el Consorci de la Serra de Tramuntana

EL FUTUR DEPEN DEL QUE FACEM AL PRESENT

Mahatma Gandhi