La revista de l'IES Cap de Llevant.Primera edició Desembre del 2018