Google Drive

Stap 1 - Inloggen bij Google

Via dit filmpje leer je hoe je kan inloggen op je Google Drive op een Windows PC, een Mac of sommige iPads. (Op de Chromebooks die je voor school gebruikt, kan je op een andere manier inloggen.)

Belangrijke woorden en begrippen

  • Link: tekst waar een lijntje onderstaat noemen we een link of een 'hyperlink'. Je kan er op klikken en dan word je doorgestuurd naar een andere pagina! Wie dus ietsje meer wil leren, kan steeds op de links klikken die we hebben toegevoegd aan sommige woorden.

  • Browser: dit is programma waarmee je webpagina's kan bekijken. Bekende browsers zijn: Chrome, Safari, Edge en Firefox.

  • Shift-toets: je kan twee van deze toetsen op je toetsenbord vinden! Soms staat er het woordje 'shift' maar soms wordt ook een dikke pijl die naar bovenwijst gebruikt. Druk je deze toets in, dan kan je de tekentjes die bovenaan sommige toetsen staan typen. We gebruiken deze toets ook om hoofdletters te typen. Wil je, bijvoorbeeld een hoofdletter typen, dan moet je de shift-toets ingedrukt houden en dan op de toets met de letter die je als hoofdletter wil typen drukken. Nadien mag je de shift-toets terug loslaten!

Stap 2 - Een map maken

In deze stap leer je hoe je een nieuwe map moet maken.

Belangrijke woorden en begrippen

  • Dubbel klikken: wanneer je twee keer snel achter elkaar klikt met de muis, noemen we dit dubbel klikken.

Stap 3 - Een map een kleur geven

In deze stap leer je hoe je een map een kleur kan geven. Door bepaalde mappen een kleur te geven, vind je ze snel terug. Dat kan handig zijn als je op je Google Drive heel wat mappen hebt staan!

Belangrijke woorden en begrippen

  • Een mapje een kleur geven: op dit moment staan er misschien nog niet veel mapjes op je Google Drive maar in de toekomst kan dat wel het geval zijn. Dan is het natuurlijk heel belangrijk om snel de map terug te vinden waar, bijvoorbeeld, de presentatie waar je aan aan het werken bent in staat. Je kan deze map dan een kleur geven. Zo zie je snel waar je mapje staat en kan je zonder problemen verder werken aan die belangrijke presentatie!

Stap 4 - Een map een nieuwe naam geven

Soms is het nodig om een map een andere naam te geven. In deze stap leggen we uit hoe je dat op Google Drive kan doen!

Belangrijke woorden en begrippen

  • Tekstcursor: wanneer je een tekst typt op de computer, zie je een streepje 'pinken'. Dit streepje is de tekstcursor. Het geeft aan waar de letters, cijfers of symbolen die jij op je toetsenbord typt gaan terecht komen. Typ je de letter 'a' dan zal die op de plaats van de tekstcursor verschijnen. De tekstcursor zelf schuift dan een plaatsje op en begint opnieuw te 'pinken'. Je kan de tekstcursor ook verplaatsen door met je muis na een letter, woord, cijfer, getal of symbool te klikken. Maar let op! Vanaf nu zal de tekst die jij typt ook op die plaats verschijnen.

Stap 5 - Een map verwijderen

Soms maak je een map aan die je na een tijdje niet meer nodig hebt. In deze stap leer je hoe je een map van je Google Drive kunt verwijderen.

Belangrijk woorden en begrippen

  • Het pad: via het pad kan je zien waar je ergens in Google Drive bent. Het toont de weg die je hebt afgelegd om tot in een bepaalde map te komen. In het Engels wordt dit 'breadcrumbs' of 'broodkruimels' genoemd. Je kan dit onthouden door te denken aan het sprookje van Hansje en Grietje. Hansje strooide broodkruimels om de weg naar huis te vinden.