ADY Garth Olwg


Croeso i wefan yr Adran Anghenion Dysgu Ychwanegol.

Yn Ysgol Garth Olwg credwn yn gryf ei bod yn bwysig i weld bywyd ysgol

"Trwy Lygad y Disgybl".


Welcome to Additional Learning Needs Department website.

At Ysgol Garth Olwg we firmly believe that it is important to see school life "Through The Pupil's Eyes".
Manylion Cyswllt/Contact Information

Pennaeth yr Adran ADY/Head of ALN Department:

Mrs Elin Howardelin.howard@gartholwg.cymru

01443 570070

Dirprwy yr Adran ADY/Deputy of ALN Department:

Mrs Rhian Evans

rhian.evans@gartholwg.cymru

Dyma broses yr ysgol o adnabod a darparu cefnogaeth i ddisgyblion ADY.

This is the school's process for identifying and providing support for ALN pupils.

Presentation Garth Olwg.pptx
Cyflwyniad ADY Prynhawn Coffi catch up.pptx