Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image


לוח הודעות

מועד הרישום לכיתה ז' לשנה"ל תשפ"ג הסתיים נא לפנות למזכירות הרישום


השימוש באתרים ובחומרי למידה ברשת נעשים למטרות הוראה בלבד. בית הספר עושה כמיטב יכולתו לשמור על זכויות יוצרים. במקרה של הפרה, נא ליצור קשר עם ביה"o.

בית ספר אזורי חקלאי עין כרם

כתובת: ד.נ. הרי יהודה 9087200

אתר: Einkerem.org.il

טלפון: 073-3714200

פקס: 073-3714212

הנהלת הכפר – 073-3714202

מזכירות בית הספר – 073-3714207

הסעות ומזכירות תלמידים – 073-3714216

גזברות ותשלומי הורים – 073-3714227

כתובת דוא"ל:

Einkerem.School@gmail.com