Distansundervisning

Samlade resurser för hybrid- och/eller distansundervisning i Halmstads kommun till följd av pandemin covid-19

Distansundervisning gör det möjligt att med hjälp av digitala verktyg och resurser bedriva undervisning trots att eleverna inte befinner sig i skolan.
Hybridundervisning är undervisning då en del elever deltar från en fysisk lokal samtidigt med elever som deltar online.

I Halmstads kommun erbjuder vi både elever och lärare flera olika lärresurser som kan underlätta detta arbete. Flera av dessa resurser hittar du via denna sida i menyn till vänster.

Sidan är under ständig uppbyggnad och är inte på något sätt komplett, men vi uppdaterad den löpande. Under fliken Hjälp och stöd har du möjlighet att komma med förslag till utveckling av denna webbsida.

Alla understrukna ord och ikoner på denna sida är klickbara länkar.

I menyn till vänster finns även en FAQ med de vanligaste frågorna och tips.

För ytterligare stöd i undervisningen samt för inspiration kring goda exempel kan du även besöka BUF:s sida Pedagog Halmstad.

Inloggning till skolsystemen

Alla Halmstads kommuns lärare, elever och vårdnadshavare har inloggning till olika skolsystem som bl.a. Microsoft 365, Unikum (information och dokumentation) och Skola 24 (närvarohantering och frånvaroanmälan). Innehållet i skolsystemen uppdateras kontinuerligt.

Halmstads kommuns information om covid-19

Information om covid-19 till allmänheten

Information till Halmstads kommuns medarbetare (intranätet)