ZO MOET HET NIET

Vaag, onpersoonlijk of ONBELANGRIJK

VERMIJD VAAGHEID

Volgende feedback is te vaag. Stel jezelf telkens de vraag: Hoe kan je klasgenoot concreet aan de slag met je opmerking?

 • Taalfouten in presentatie (Welke fouten? Hoe kan je medeleerling zichzelf verbeteren?)
 • Heel boeiend verteld! (Hoe kwam dat? Wat voor effect geeft dit?)
 • Goede PPT. (Wat was er juist goed? Lay-out? Structuur? Lettertype? Aantal slides? Hoeveelheid tekst per slide?)
 • Conclusie. (Wat was er juist goed?)
 • Handbewegingen (Wat was er juist goed, wat ging er juist fout? Hoe kan je medeleerling zichzelf verbeteren?)
 • Duidelijke woordenschat (Wat bedoel je hiermee? Wat voor effect geeft dit?)
 • Goede uitleg (Wat was er juist goed?)
 • Mooie presentatie (Wat was er juist mooi?)
 • Kleine foutjes (Welke fouten? Hoe kan je medeleerling zichzelf verbeteren?)
 • Interessante tabellen (Wat was er interessant aan?)
 • Interessante info (Wat was er juist interessant?)
 • Tempo varieert soms (Hoe? En wat was daar mis mee of goed aan?)
 • Ik vind dat de timing van de PPT beter kan. (Hoe dan juist?)
 • Tempo (En wat was daar mis mee of goed aan?)
 • Houding (En wat was daar mis mee of goed aan?)
 • Ik vind dat je soms wat stopwoorden gebruikt. (Welke?)
 • Goed voorbereid (Waaruit leid je dit af?)

ONpersoonlijke FEEDBACK MIST ZIJN EFFECT

De volgende opmerkingen zijn duidelijk niet persoonlijk genoeg. Ga telkens na: Welk effect had dit op jou als luisteraar? Waarom is dit voor jou belangrijk?

 • Het was interactief.
 • Goede voorbeelden!
 • sch-klank
 • Ineens lachen
 • Uitspraak
 • Soms moeilijke zinsbouw
 • Droge PowerPoint
 • Tempo varieert soms
 • Da was’t’
 • Eindmedeklinkers meer uitspreken: “Wa is da?
 • Moeilijke woorden uitleggen met voorbeeld.
 • Veel naar blad gekeken
 • Tekst beter leren

JE opmerking is onbelangrijk

Als het niet belangrijk is, noteer je het best niet. De opmerking ‘Je spreektempo was goed’ kan belangrijk zijn voor een klasgenoot die vaak te snel praat. Bij een vlotte, geoefende spreker heeft deze opmerking weinig nut. Goede feedback helpt je medeleerling vooruit.