FEEDBACK GEVEN

Je kreeg de opdracht om feedback te geven aan een medeleerling.

Op deze site vind je tips en concrete voorbeelden om zelf aan de slag te gaan.

6 Tips om GOEDE feedback te geven

  1. Beschrijf wat je hebt waargenomen en gebruik liefst een boodschap in de ik-vorm.
  2. Geef concrete suggesties en voorbeelden, hiermee kan je veel beter aan de slag dan met een beoordeling als ‘Goed’ of ‘Zeer goed’.
  3. Beperk je tot enkele werkpunten en complimenten. Overdaad schaadt!
  4. Geef alleen feedback over elementen die belangrijk zijn en werkelijk veranderd kunnen worden.
  5. Geef alleen feedback om je gesprekspartner te helpen.
  6. Hou rekening met de veerkracht van je gesprekspartner.

Austin's Butterfly

Bekijk het filmpje over Austin's Butterfly waarin de bovenstaande tips geïllustreerd worden door jonge kinderen.

Let voorlijk op de manier waarop de feedback geformuleerd wordt. Werkt dit volgens jou ook nog voor tieners?

Bron: Expeditionary Learning - www.elschools.org

Karen Van de Cruys

Groenendaalcollege, 2016-2017