Projecte @prenem

Inici

Tecnologia 3D a l'escola


Durant el curs 2016-17, la Fundació Collserola va participar en el projecte internacional Learning Studios promogut per empreses com Microsoft, HP, Intel i Digital Global Promise. Gràcies a aquesta col·laboració es genera un espai nou a l'escola Ramon Fuster: l'aula Learning Studios. El projecte Reinvent the classroom dona continuïtat a la relació iniciada amb aquestes empreses i és dins d'aquest marc on estem definint nous escenaris de relació i actuació.

L'aula està pensada per al treball per projectes i per fomentar tant les competències STEAM com la filosofia maker i disposa d'un conjunt d'eines molt interessants com, per exemple, un panell interactiu Smart, un ordinador HP Sprout, 17 portàtils HP 360 o una impressora 3D.

Aquests nous espais d'aprenentatge, més creatius i competencials, són el motor de transformació que permeten modificar els rols d'alumnat i professorat: el professorat es converteix en un guia que facilita el progrés del procés d'aprenentatge l'alumne/a de forma més activa i autònoma. A més, aquestes noves aules s'han hagut d'adaptar a les necessitats formatives actuals, que estimulen la creativitat i faciliten les relacions de convivència i competència, i s'hi viuen experiències de reflexió, d'estudi, de diàleg, d'intercanvi d'opinions i de presa de decisions col·lectives.

El projecte @prenem és el resultat de la nostra manera d'entendre aquest nou espai i de com creiem que hem d'introduir la tecnologia 3D a l'escola: buscant que es converteixi en una tecnologia no només innovadora sinó també accessible i inclusiva.

Impressora 3D Dremel Builder

Panell interactiu Smart

Hp Sprout

Vinil imprès amb Tinta Làser HP

Vinil imprès amb Tinta Làser HP

Vinil imprès amb Tinta Làser HP

HP 360 i Makey Makey

Presentant la tecnologia 3D a alumnes de Primària