tilmelding foregår altid på en af nedenstående 3 måder.


Er du måske kommende elev (eller forælder til måske kommende elev), skal du tage kontakt til din bopælskommunes UU/KUI-vejleder.

Tre mulige indgange til FGU-Online

Model 1: KUI ønsker at tilmelde

Model 2: FGU-institutioner ønsker at tilmelde

Model 3: Socialpædagogske institutioner ønsker at tilmelde (særskilt samarbejdsaftale)

Model 1: KUI

Modul 1: KUI ønsker at tilmelde

KUI vurderer, at en elev ikke skal gå på en FGU-skole med mødepligt og derfor ønsker et fuldtidsstude på FGU-Online. 

Det er elevens KUI, som har det formelle ansvar i forhold til målgruppevurdering, uddannelsesplan og tilpasning af denne, for at eleven opfylder kravene for at kunne gå på FGU-Online.

Elevens FGU-forløb vil udelukkende være en aftale mellem KUI og FGU-Online. Eleven vil kun være indskrevet på FGU-Online og ikke på andre FGU-institutioner. Betaling af forløbet vil foregå direkte mellem KUI og FGU-Online. FGU-Online vil stå for alt vejledning i forbindelse med elevens skoleforløb.

Fremgangsmåde:

  • Læs tjekliste til KUI
  • Kontakt FGU-Online pr. telefon eller mail ved afklarende spørgsmål omkring niveau o.l.
  • Mail til FGU-Online ved tilmelding; udfyld denne skabelon HER
  • Der tilbagemeldes, om eleven kan optages på FGU-Online.

Modul 2: FGU

Model 2: FGU-institutionen ønsker at tilmelde

FGU ønsker, at en elev tager et fag på FGU-Online og forsat har sin daglige gang på den lokale FGU-skole. 

Det er elevens lokale KUI, der har det formelle ansvar i forhold til uddannelsesplanen og tilpasning af denne, for at eleven opfylder kravene for at kunne gå på FGU-online.

Eleven har fortsat sin daglige gang på den lokale FGU-institution, hvor eleven også vejledes og støttes i forhold til sin uddannelsesplan. FGU-Online varetager vejledningen omkring de fag, som tages på FGU-Online.

Fremgangsmåde:

  • Læs tjekliste til FGU institution
  • Kontakt FGU-online pr. telefon eller mail ved afklarende spørgsmål omkring niveau o.l.
  • Mail til FGU-Online ved tilmelding; udfyld denne skabelon HER
  • Der tilbagemeldes, om eleven kan optages på FGU-Online

Model 3: andet

Modul 3: Socialpædagogske institutioner

Der skal aftales en særskilt aftale mellem FGU-Online og socialpædagogisk institution f.eks. kriminalforsorgen

Kontakt FGU-Online og hør nærmere


Hent relevant tjekliste for:

Ved indmelding på FGU-Online skal eleven udfylde en samtykkeerklæringen

Send den i udfyld tilstand tilbage til info@fguonline.nu