Hvad er FGU-Online?

FGU-Online er en mulighed for klargørelse til en ungdomsuddannelse og/eller job. FGU-Online henvender sig især til elever ml. 16-25 år, der ikke kan være fysisk i skole en hel skoledag/noget af en skoledag. Det kan være grundet diagnose, sygdomsforløb eller noget helt tredje.

Under elevens forløb er vedkommende i tæt evalueringsdialog med sin lærer, hvor fysisk fremmøde ikke er nødvendigt. Til eksamen skal eleven dog kunne møde på en FGU-institution.

FGU-Online optager elever fra hele Danmark, som er målgruppevurderet til FGU. Målgruppevurderingen foretages af den kommune, hvor eleven har bopæl. I samspil med eleven vurderer kommunen, hvor mange fag der skal placeres på FGU-Online.

Indskrives en elev på et for svært fagligt niveau, vil FGU-Online naturligvis hjælpe så meget som muligt, men forbeholder sig retten til at afbryde og/eller omlægge forløbet ved fejlplacering. Det sker altid med elevens og kommunens vidende.


Hvordan kommer man på FGU-Online?

Der er tre indgange på FGU-Online, der har løbende optag:

     • Kommunale Ungeindsats (KUI) varetager tilmeldingen udenom den lokale FGU-institution
     • Elevens lokale FGU-skole tilmelder et eller flere fag på FGU-online, mens eleven samtidig forsætter på den lokale FGU-institution
     • Socialpædagogske institutioner laver aftaler direkte med FGU

NB: Den enkelte unge eller dennes forældre kan altså IKKE selv tilmelde sig FGU-Online, men skal kontakte den lokale UU/KUI-vejleder.


Hvilke fag

 • Dansk G går online den 3. februar 2020 med første mulige eksamenstermin juni 2020
 • Matematik G går online den 3. februar 2020 med første mulige eksamenstermin juni 2020
 • FLERE FAG FØLGER...


Økonomisk støtte

Er du tilmeldt FGU på fuld tid, kan du få tildelt SKOLEYDELSE, der ligner SU. Læs mere om FGU, økonomi, krav, fremtidsmuligheder osv. HER.

Tjekliste: Er du kommende FGU-Online elev...

...Kan du ovenstående, kan du FGU-Online!