FGU-Online er en mulighed for klargørelse til en ungdomsuddannelse og/eller job. FGU-Online henvender sig især til elever ml. 16-25 år, der ikke kan være fysisk i skole en hel skoledag/noget af en skoledag. Det kan være grundet diagnose, sygdomsforløb, arbejde eller noget helt tredje.

Under elevens forløb er vedkommende i tæt dialog med sin lærer, hvor fysisk fremmøde ikke er nødvendigt. Til eksamen skal eleven dog kunne møde på en FGU-institution.

FGU-Online optager elever fra hele Danmark, som er målgruppevurderet til FGU. Målgruppevurderingen foretages af den kommune, hvor eleven har bopæl. I samspil med eleven og FGU-Online vurderer kommunen, hvor mange fag der skal placeres på FGU-Online.

Indskrives en elev på et for svært fagligt niveau, vil FGU-Online naturligvis hjælpe så meget som muligt, men forbeholder sig retten til at afbryde og/eller omlægge forløbet ved fejlplacering. Det sker altid med elevens og kommunens vidende.

Hvordan kommer man på FGU-Online?

Se TILMELDING

HvILKE FAG HAR FGU-Online?

Der er noget at vælge imellem. Se mere i FAG

kAN JEG FÅ ØKONOMISK STØTTE?

Ja, det kaldes skoleydelse. Se mere HER

JEG VIL GERNE VIDE MERE?

Det forstår vi godt. Se TILMELDING og KONTAKT

MiNE FORÆLDRE VIL GERNE VIDE MERE?

Det er også okay. Se FORÆLDRE og KONTAKT

KAN JEG OVERHOVEDET KOMME PÅ FGU-ONLINE?

Højst sandsynligt, men her er standardkravene:

Kan du ovenstående, kan du FGU-Online