FGU-Online, der er E-learningscertificeret, er en mulighed for klargørelse til en ungdomsuddannelse og/eller job. FGU-Online henvender sig især til alle elever ml. 16-25 år, der ikke kan være fysisk i skole en hel skoledag. Det kan være grundet diagnose, sygdom, deltidsarbejde eller noget helt andet. 

Under elevens forløb er vedkommende i tæt dialog med sin lærer, hvor fysisk fremmøde ikke nødvendigvis foregår i fastlåste strukturer. Til eksamen skal eleven dog kunne møde på FGU Aarhus med mindre andet aftales. 

FGU-Online optager elever fra hele Danmark, som er målgruppevurderet til FGU. Målgruppevurderingen foretages af elevens bopælskommunes UU/KUI-vejledning. I samspil med FGU-Online, kommunen og eleven vurderes det, hvor mange fag der skal indgå i elevens FGU-forløb.  

Alle vores fag er skræddersyet af lærere med mange års erfaring i E-learning og digitale undervisningsforløb. Fagene passer med bekendtgørelserne på FGU-området. 

Vi mener det faktisk ret seriøst. I samarbejde med eVidencenteret har FGU-Online fået E-certificeret alle vores forløb; dvs. at et eksternt firma med ekspertise i E-learningsforløb har sat et "svanemærke" på os og godstemplet vores e-learningskoncept.
Det er vi faktisk ret stolte af, fordi godkendelserne fortæller os, at vi gør mange E-ting rigtige på FGU-Online.   

Hvordan kommer JEG på FGU-Online? 

Klik på TILMELDING og KONTAKT

Kan jeg tilmelde mig nu og her

Nej, det skal ske gennem din UU-vejleder. Se FIND MIN UU-VEJLEDER og TILMELDING

HvILKE FAG & niveauer HAR FGU-Online? 

Der er noget at vælge imellem - se mere i FAG/NIVEAU

kAN JEG FÅ ØKONOMISK STØTTE? 

Ja, det kaldes skoleydelse. Se mere HER

JEG VIL GERNE VIDE MERE? 

Det forstår vi godt. Se TILMELDING, KONTAKT og INTERESSEREDE

Mit bagland VIL GERNE VIDE MERE? 

Det er også okay. Se INTERESSEREDE og KONTAKT 

KAN JEG OVERHOVEDET KOMME PÅ FGU-ONLINE? 

Højst sandsynligt, men her er standardkravene: 

Kan DU ovenstående, kan DU FGU-Online!