Projectes en què participem

Escola Nova 21 proposa una transformació del sistema educatiu per tal que s’actualitzi, adoptant plenament un propòsit dirigit a desenvolupar competències per a la vida en el nostre context històric i unes pràctiques d’aprenentatge fonamentades en el coneixement existent de com les persones aprenem.

L’objectiu final és que tot infant, independentment del seu context i condicions, pugui gaudir en qualsevol centre del Servei Educatiu de Catalunya d’experiències d’aprenentatge empoderadores i rellevants que li permetin desenvolupar el seu projecte de vida amb dignitat, sentit i benestar.

Xarxa d'Escoles que aprenen

A Catalunya, hi ha escoles i mestres que treballen en xarxa per intentar millorar les metodologies d’aprenentatge. Professionals d’escoles públiques i concertades motivats que a canvi de res més que no sigui la seva satisfacció personal treballen per intentar millorar el sistema.

– Un territori intel·igent, que genera coneixement.

– Un lloc on a canvi de res més que el creixement professional.

– Unes trobades en les que es fa evident l’heterogeneïtat d’escoles i projectes educatius.

– Un context que procura mantenir encesa la flama de la tradició d’innovació educativa.

La proposta consisteix en un seguit d'activitats en xarxa que col·loquen l'alumnat com a protagonista del seu aprenentatge tot resolent els reptes que se'ls proposen.

Participem des de les sessions d’art amb el projecte de cadàvers exquisits.

El cadàver exquisit és un joc inventat pels surrealistes consistent en la creació i invenció col·lectiva. Us agrada dibuixar? Voleu imaginar personatge i paisatge inimaginables? Què us semblaria compartir-ho amb algú que ni coneixeu? I si entre tots dos inventéssiu una cosa espectacular? Sorprenent? Això és el que feien els surrealistes!

Us hi atreviu?

Projecte POSTDATA

POSTDATA és un projecte d'art a les escoles format per un conjunt de cinc propostes d’artista autònomes, que els centres reben per correu postal de manera escalonada, al llarg d'un període d'uns tres mesos. La intenció és introduir l’art contemporani a l’escola sense domesticar-lo, i de generar estranyament, sorpresa i complicitat entre alumnat i mestres.

Formem part del Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa Artística (CESIRE) en la creació d'itineraris STEAM autoplanificats.

L’ ePèrgam és l’aplicació de gestió de les biblioteques escolars que ofereix el Departament d'Ensenyament.

Cantània és una activitat participativa en la que s’inscriuen escolars de cicle mitjà i superior de primària de Catalunya. Cada any s’estrena una obra encarregada especialment per a aquesta activitat. Els encàrrecs, fins a dia d’avui, s’han fet a compositors i escriptors catalans de reconegut prestigi.